STEaM projekts 1.klasei sadarbībā ar Getliņi EKO

Brauciens uz "Getliņu" poligonu 1. klasēm tika īstenots STEAM projekta ietvaros.

Projektu otrajā ciklā pirmklasnieki pēta dažādas materiālu īpašības, no kā tie izgatavoti, kā tie mainās dažādu apstākļu ietekmē. Skolēni daudzveidīgos materiālus iepazīst ne tikai sadzīviskos priekšmetos, bet arī mūzikas instumentos. Šajā ekskursijā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā dažādi materiāli var tikt otrreizēji izmantoti vai pārstrādāti, un arī ieraudzīt, cik daudz mums jādomā par resursu mērķtiecīgu izmantošanu. 

STEaM īstenojums 1.ceturksnī

23./24.m.g. 1.ceturksnī paveiktie STEAM projekti:

1.klase. Matemātika, dabaszinības, dizains, latviešu val., datorika, māksla, angļu sarunvaloda
Augu un dzīvnieku galvenās pazīmes
Projekta mērķis: pēta dzīvniekus/augus un to daļas. Pēta dažādus organismus, paši izvēlas pēc noteiktiem kritērijiem, ko pēta; izmanto chatgpt.com , lai uzdotu sev interesējošos jautājumus.

STEaM skoliņa topošajiem pirmklasniekiem

Kamēr skolēnu rudens brīvdienās lielie skolas bērni krāj spēkus jaunam darba cēlienam, skolā rosās "Patņa" piecgadnieki un sešgadnieki, kuri iepazīstas ar ikdienu STEAM skolā.

Iepazīšanās nodarbības ir lielisks veids, kā topošajiem pirmklasniekiem iepazīt skolu, lai pāreja no bērnudārza uz skolu būtu drošāka.

27. oktobra STEAM skoliņas nodarbībās:

9 STEaM soļi

KĀ UZSĀKT DARBU PIE STEaM?

1.VEIDO UN ORGANIZĒ MĀCĪBU PROCESU TĀ, LAI TAS BŪTU PIETUVINĀTS REĀLĀM DZĪVES SITUĀCIJĀMI!
2.IZMANTO DIZAINA DOMĀŠANU MĀCĪBU PROCESĀ!
3.IEVIES STEM/STEaM ŽURNĀLUS!
4.IZMANTO PROJEKTOS BALSTĪTU MĀCĪŠANĀS METODI (PBL)
5.INTEGRĒ VALSTS STANDARTU, SR!
6. SĀC LIELO PROJEKTU GADA GARUMĀ SĀKUMSKOLĀ, RĪKO STEM/STEaM DIENAS PAMATSKOLĀ, VIDUSSKOLĀ!
7. IESAISTI SAVAS KOPIENAS, SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJUS!
8.PADOMĀ PAR SAVAS KLASES IEKĀRTOJUMU!