Mēs lepojamies

Patnis. Ēka

PATNIS. Strādājam bērniem

  • Labvēlīga vide
  • Mūsdienīgas mācību metodes 
  • Domāšana izaugsmei 
  • Prakses un zinātnes mijiedarbība
  • Efektīvi atbalsta pasākumi
  • Iespējas radošām izpausmēm
  • Augsta sadarbības kultūra
  • Pedagogi, kuri iedvesmo, vada, motivē