Interešu izglītības programmas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Interešu izglītība

Kopš 2019.gada rudens piedāvājam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklēt mākslas nodarbības, kurās bērniem ir iespēja attīstīt savas iemaņas un socializēšanās spējās, apgūstot mākslas nodarbībās pielietotās prasmes – zīmēšanu, gleznošanu, aplicēšanu u.c.
Lai veicinātu arī bērnu fizisko, garīgo un muzikālo attīstību, no 2020./2021.māc.g. piedāvāto interešu izglītības programmu klāsts tika papildināts, tam pievienojot mūzikas un improvizācijas kustību nodarbības. Esam pārliecināti, ka ar mūzikas nodarbību palīdzību tiek attīstīta bērna valodas izpratne un veicināta runas, dzirdes attīstība, kā arī uzlabota atmiņa, veicināta bērna aktīva pašizpausme, vienlaicīgi ceļot savu pašapziņu.

Programma tiek īstenota Rīgā, Kr. Barona ielā 22. 


Priecājamies, ka mūsu iesniegtais projekts ir atbalstīts un apstiprināts. Esam noslēguši sadarbības līgumu ar “Attīstības finanšu institūciju Altum“ par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmācību mākslas,sporta un mūzikas interešu izglītības programmās, realizējot bērnu pilnvērtīgāku iekļaujošo funkciju sabiedrībā un pilnveidojot viņu vispusīgo emocionālo un fizisko attīstību.

No 2020/2021. mācību gada veiksmīgi darbojas mūsu jaunā struktūrvienība - Kultūras Patnis, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.
Privātā mākslu skola "Kultūras Patnis" piedāvā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apgūt interešu izglītības programmas:

  • mākslā
  • mūzikā
  • improvizācijas sportā

Pieteikšanās

phone 26324864 (Kristīne)
mail_outline bralimasas@gmail.com
location_on Kr. Barona ielā 22, Rīga

Galerija

Atsauksmes