STEaM projektu apskats

Katru ceturksni “Patņa” filiāles atskatās uz paveikto STEAM projektos. Šajā žurnāliņā tiek apkopoti galvenie projekta soļi: iesaistītie mācību priekšmeti, nepieciešamie resursi, projekta gaita un fotogrāfijas no procesa. Aicinām ieskatīties, kā mums ir veicies pirmajos STEAM projektos! 
Kopskats:

STEAM atskats no Gregora ielas filiāles
1. cikls 
2. cikls 
3. cikls