Šī gada STEaM temats - mākslīgais intelekts

STEaM Logo

23./24.m.g.
7.-12.kl. posms


Šī gada STEaM temats - mākslīgais intelekts.

Gada beigās konferencē skolēni prezentēs atziņas no visiem pa gadu veiktiem projektiem, atbildot uz jautājumu: «Kā mākslīgais intelekts maina izglītību?»
Gads tiks dalīts 4 ciklos, katrā likts fokuss uz citu mākslīgā intelekta (MI) aspektu.

Kāpēc MI? Kur pielieto mākslīgo intelektu?
    • Autocomplete – meklētāji (Google u.tml.) analizē milzīgu datu apjomu, lai ieteiktu, kādu vārdu lietotājs varētu ievadīt kā nākamo, un augstāk izceltu citu lietotāju biežāk izvēlētos resursus.
    • Rekomendācijas – Spotify, YouTube, Netflix, Amazon, 220.lv u.c.
    • Reizēm algoritms ir primitīvs un iesaka to pašu izpildītāju vai autoru.
    • Dārgāks algoritms paredz jaudīgāku serveri un ļauj funkcionēt reizēm pat labāk nekā cilvēka smadzenes, jo cilvēks laika ierobežojuma dēļ nevar, piemēram, noskatīties visus Netflix seriālus.
    • Izglītība (atskaites, mācību resursu izveide)
    • Rūpniecība
    • Gudrās mājas
    • Kiberdrošība, seju atpazīšana
    • Online iepirkšanās (MI asistents, rekomendācijas pirkumu sarakstam)
    • Tulkošana, personāla atlase
    • Drošības sistēmas uz ceļa, aviācijā un citur; pašbraucošie transportlīdzekļi; navigācija
    • Viltus ziņu atpazīšana
    • Veselības aprūpes datu apstrāde


1.sem. STEaM plāns

 

Laiks Septembris/oktobris Novembris/decembris
Centrālais jautājums Kas ir MI? STEAM fokuss uz burtu A (arts, mākslas)
Produkti Kāda bija tava pirmā pieredze ar MI? MI un ētikas problēmas (profesiju aizstāšana, plaģiāts, kļūdas subjektīvi atlasītu ievadīto datu dēļ, sociāli-psiholoģiskā ietekme u.c.) Projekti, kuri veido un attīsta lasītprasmi, tekstveidi, radošumu (piemēram, skolēni paši formulē uzdevuma nosacījumus).
Produkti Ideja produktam – skolēnu veidotas pamācības, piemēram, par to kā prasmīgi un produktīvi lietot MI mācībās, kā ChatGPT precīzi noformulēt savu jautājumu. Šī cikla centrālais jautājums, SR, produkti utt. tiks formulēti metodiskajās dienās oktobrī.