STEaM īstenošanas soļi no augusta līdz maijam

STEaM soļi

"Patņa" pieredzes stāsts - 6 soļi, kā īstenot STEaM mācību procesā

1.solis.

  • Adaptēta starptautiskā pieredze
  • Definēti STEAM īstenošanas soļi
  • Skolotāju savstarpējā mācīšanās, apzinot visu mācību priekšmetu SR
  • Kopīgu projektu plānošana
  • Definēta STEAM tēma
    /augusts/

2. solis.
Projektu datu bāzes izveide /vienota pieeja, kur ievietoti visi mācību gadā īstenotie projekti - skolas iekšējā lietotne/

3. solis.
Ekspertu piesaiste/katru ceturksni/

4.solis.
Projektu izstrāde un īstenošana /īstenojot plānu/

5. solis.
Atskaite (pa ceturkšņiem): pedagogiem, vecākiem, sabiedrībai

6.solis.
Skolēnu sarunu festivāls par realizētajiem
STEAM projektiem /maijs/
steam soļi