9 STEaM soļi

9 soļi steam

KĀ UZSĀKT DARBU PIE STEaM?

1.VEIDO UN ORGANIZĒ MĀCĪBU PROCESU TĀ, LAI TAS BŪTU PIETUVINĀTS REĀLĀM DZĪVES SITUĀCIJĀMI!
2.IZMANTO DIZAINA DOMĀŠANU MĀCĪBU PROCESĀ!
3.IEVIES STEM/STEaM ŽURNĀLUS!
4.IZMANTO PROJEKTOS BALSTĪTU MĀCĪŠANĀS METODI (PBL)
5.INTEGRĒ VALSTS STANDARTU, SR!
6. SĀC LIELO PROJEKTU GADA GARUMĀ SĀKUMSKOLĀ, RĪKO STEM/STEaM DIENAS PAMATSKOLĀ, VIDUSSKOLĀ!
7. IESAISTI SAVAS KOPIENAS, SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJUS!
8.PADOMĀ PAR SAVAS KLASES IEKĀRTOJUMU!
9. AIZRAUJIES AR STEM/STEaM!