Mācību darbs

2022./2023.mācību gads

OKTOBRIS
Savstarpējo stundu vērošanas mēnesis.
Mērķis: G9 metodikas pilnveide /vēro metodisko komandu vadītāji/.
"Gribu pateikt lielu PALDIES visiem kolēģiem, pie kuriem jau esmu šonedēļ bijusi ciemos, Jūs iedvesmojat "neiesūnot", no katra var kaut ko mācīties, aizņemties idejas - tā turpināt! 🌹
Gribu iedrošināt arī Jūs pašus doties ciemos vienam pie otra, jo tā var aizgūt interesantu metodiku, kas varbūt ir piemirsusies, vai pašam tik labi nesanāk, bet kolēģis ar to lieliski tiek galā!
Arī es šodien vienas dienas laikā jau izdarīju 2 lielas lietas, kuras iemācījos no Jums, kolēģi! Paldies! Uz tikšanos nākamajās stundās!" 1.-6.kl. MK vadītāja Eva 

AUGUSTS
Metodisko komandu (MK) gada darba plāns.
1.-6.kl. MK
1-6 mk gada plansCLIL pieejas īstenošana

1. - 3.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī līdz 50% mācību satura Support&Challenge (īsteno 5 pedagogi)

4. - 6.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī

7. - 12.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī
 • Angļu valoda tiek regulāri integrēta jēdzienu līmenī matemātikā 7., 8., 10., 12. klasē , izmantotjot IXL platformu* 
 • Cambridge English - ikdienas mācību darbā
 • Sadarbība ar RTU, paplašinot skolēniem iespējas mācīties no labākajiem dizaineriem un arhitektiem

Mentorings
Atbalsts vidusskolas skolēniem nākotnes studiju virziena izvēlē, darba tirgus izpētē praktiskās nodarbībās un kopīgās sarunās ar jomu speciālistiem (sīkāk info mājas lapā sadaļā Mentorings)

Cambridge eksāmens 
2.-12.kl. skolēniem tiek piedāvāta iespēja nokārtot Cambridge eksāmenu (par papildu maksu) un iegūt sertifikātu, kas apliecina skolēna angļu valodas zināšanas.
english info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *IXL platforma ir viena no vispopulārākājām mācīšanās platformām, kas piedāvā individualizēti un diferencēti apgūt mācību priekšmetu. Caur matemātikas mācību priekšmetu tiek apgūts ASV izglītības standarts.

21./22.m.g.kopsavilkums
IXL platformā 21./22.m.g. tika apgūts matemātikas dubultstandarts. Individualizēti strādāja 1. - 12. kl. skolēni.
Esam gandarīti par sasniegto! 📊
IXL ir viena no populārākājām mācīšanās platformām, kas piedāvā individualizēti un diferencēti apgūt mācību priekšmetu. 
IXL ir personīgais skolotājs, kurš detalizēti atklāj uzdevuma risinājuma gaitu, konsultē, paslavē un rosina sasniegt jaunus personīgos mērķus. 
Un mēs zinām, kā tas paveicams!
22./23.m.g. plānojam jaunas personīgās virsotnes: 
📈matemātikā, 
📈dabaszinībās.
ixl 21_22 

 

 2021./2022.mācību gads

Mācību gada kopsavilkums

 • Vidējais vērtējums valsts diagnostikas darbos(Dd), eksāmenos (E)
 • Skolēnu skaita dinamika
 • Sasniegumi konkursos un olimpiādēs
 • Ar sadarbības partneriem īstenotie projekti, programmas

mācību gada kopsavilkums 21_22


 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATNIS lepojas!

patnis lepojas

 

IKDIENAS MĀCĪBU PROCESS

 • 9. novembrī ar mērķi stiprināt jauniešos izpratni par finanšu plānošanu un naudas lietām, Patnī viesojas SEB bankas darbinieki Līva Vēliņa-Pētersone un Ēriks Volosovskis. Tēma:  finanšu pratība.
 • Domājot par mācību procesu, lai tas būtu dinamisks un veicinātu skolēnu dziļāku domāšanu un iesaisti, krievu valodas stundā (3.kl.) apgūst lasītprasmi, sacenšas zilbju lasīšanā ar intonāciju (drāmas elementi)  un izmanto IT risinājumus. 
 • Lasītprasmes veicināšana un uzstāšanās prasmju izkopšana - tradīcijas no 1. līdz 6.klasei. 1.-3.kl. skolēni sevi apliecina mīļākās grāmatas stundās, savukārt 4.-6.kl. skolēniem regulāri tiek nodrošināti lasītāju semināri. 
 • Labestības stunda 5. klasē (03.12.2021.) - stunda, kuru šoreiz īstenoja īpaša vieslektore, koučs - Sandra Upena. Aizrautīgā atmosfērā trenere palīdzēja skolēniem ar dažādu darbību palīdzību izzināt sevi, pilnveidot savu potenciālu, iespējas un gūt atbildes uz jautājumiem, kas palīdz sasniegt vēlamos mērķus. Skolēniem tika dāvāta milzīga pieredze, lai ieraudzītu jaunas perspektīvas savā dzīvē, kā arī risinājumus šķietami nepiepildāmiem izaicinājumiem.
 • 7.-12. kl. posma  veidotās papīra dzērvītes nolaidušās paliativās aprūpes eglītēs🕊 Paldies HospissLV par šo iespēju! 
 • 1.-6.kl. vairo sirdssiltumu un piedalās akcijā "Drosmes kaste" - grāmatas , lellītes, mazi, bet ātri auto, prāta spēles un vēl un vēl no mums mazajiem draugiem BKUS!
 • Laikraksts "8.klases Privātā Dzīve" ir klāt!
  Šajā numurā var izlasīt 8 klases avizeintervijas ar vācu val. skolotāju Mārīti, latviešu val. skolotāju Gunitu, direktori Agnesi, kā arī iepazīties ar skolēnu pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem.
  Paldies vēlreiz par iniciatīvu sk.Agnijai Beinerei un 8.kl. skolēniem!
   

 

 

 • Kas ir jaunlatvieši? Kāds bija viņu veikums un kāda bija viņu personības nozīme?Par to visu 9.klases patņiem bagātīgi pastāstīja Kr.Barona muzeja piedāvātajā attālinātajā nodarbībā. Paldies muzeja speciālistiem! Paldies katram, kuram svēts pienākums rūpēties, lai atmiņu stāsti neizgaistu! Paldies patņiem par ieinteresēto klausīšanos un rosīšanos!
  "Mazs avots kalnā ceļas
  Un saulei pretī smaid'..." Tā arī mēs.
   
 • Pozitīvas emocijas un prieks bērnu acīs! Beidzot ilgi gaidīta muzezjsekskursija 9.martā!1.B klase pārrunāja uzvedību un noteikumus, braucot pilsētas sabiedriskajā transportā, devās uz Vecrīgu, kur apmeklēja Cosmos Ilūziju muzeju. Citējot pirmklasniekus: "Te ir vieta, kur ir skaistākās bildes pasaulē!" 

 

 

 • "Patnis" 2021./2022. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv!
  Paldies mūsu skolotājiem un skolēniem par aktivitāti, sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, ko sniedzat digitāliem mācību līdzekļiem!

Uzdevumi.lv 
apbalvojums no uzdevumi.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES
2021./2022.MĀC.G.

Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2021./2022. mācību gadam | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)
 
VALSTS PĀRBAUDES DARBU IZVĒRTĒJUMS
2020./2021.māc. g.

ce