2022./2023.mācību gads

EKSĀMENU REZULTĀTI

9.KLASE

CE 9kl


CE 9kl


 EKSĀMENU REZULTĀTI

VIDUSSKOLA

vsk ce
MAIJS

8.maijs - pēdējais zvans 12.klasei
12.maijs - pēdējais zvans 9.klasei

MAIJS/JŪNIJS
Aicinām apmeklēt Patņa eksāmenu nometnes!
Kad?
Eksāmenu nometnes notiek divas dienas - tieši pirms eksāmena, attiecīgi:
Matemātika 9.klasei: 2. un 5. jūnijs
Angļu valoda 9.klasei: 19. un 22. maijs
Latviešu valoda 9.klasei: 25. un 26. maijs
Kur?
Nometnes vieta ir  Krišjāņa Barona ielā 20
cenometne
MAIJS/JŪNIJS

Visu mācību gadu skolēni padziļināti apgūst angļu valodu, lai maijā un jūnijā kārtotu Kembridžas eksāmenu.
4.-6.klasei tiek nodrošināts angļu valodas fakultatīvs (Cambridge-F), savukārt 7.-12.kl. posmā pasniedzējs no Lielbritānijas Paul Phelps strādā angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās ar 7.-9.kl.(Cambridge B1 -F), bet vidusskolā (Cambridge B2, C1 -F).
Šogad Kembridžas eksāmenu kārtos 59 skolēni (no tiem - 56 Patņa skolēni):
Starters - 8 skolēni
Flyers - 6 skolēni
Movers - 8 skolēni
A2 - 9 skolēni
B1 - 13 skolēni
B2 - 10 skolēni
C1 - 5 skolēni
                                         Vēlam veiksmi!

Cambridge English rezultāti 22./23.m.g.

MAIJS

7.-12.kl. skolēniem lekciju cikls "Papardes zieds".

APRĪLIS

18.04.2023. "Patnī" 4.klase pārstāvēja Latviju starptautiskā izglītības salīdzinošajā pētījumā – IEA organizācijas Starptautiskajā Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā (TIMSS 2023). TIMSS ir nozīmīgs izglītības pētījums, kurā tiek pētīti skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs. Vairāk kā 60 valstis, ieskaitot Latviju, piedalās šajā pētījumā. "Patnis" tika izvēlēts pārstāvēt Latviju TIMSS 2023 pētījumā, kura mērķis ir salīdzināt un interpretēt atšķirības skolēnu rezultātos, kā arī palīdzēt uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācīšanu un apguvi visā pasaulē.

MARTS

Marts ir atvērto durvju mēnesis. Durvis atveram jaunajiem skolēniem un viņu vecākiem. 
Aicinām vecākus un skolēnus 28. martā klātienē Gregora ielā 13A  un 29.martā Kr.Barona ielā 20 tikties ar Privātās vidusskolas "Patnis" pedagogiem un neformālā gaisotnē izzināt skolas mācību darbu un ikdienu!
Piedāvājam

 • piedalīties  2 interaktīvās mācību stundās,
 • sarunas ar skolotājiem,
 • ekskursiju pa skolu.

Dienas plāns: * Ierašanās no pl.17.30  * Mācību stundu pieredze pl. 18.00 - 18.40  *Sarunas
Aicinām NIB biedrus 30. martā iepazīties ar Privātās vidusskolas "Patnis" mācību darbu un ikdienu!
Piedāvājam apmeklēt mācību stundas.
1.-6.kl.posms:

 1. Pētījums, pašvadīta mācīšanās. Skolēnu pētnieciskā darbība sākumskolā (2.kl.) 
 2. Daļas aprēķināšana no skaitļa teksta uzdevumos (4.kl., Matemātika)
 3. Prezentācija par starppriekšmetu  projektiem.Projektu metode 4.-6.posmā, jēgpilni izmantojot IKT rīkus.
 4. Neatliekamie, izvēles un neplānotie izdevumi. Budžeta plānošana (4.kl., Sociālās zinības un vēsture)
 5. Senā stunda. Piedzīvosim, kā 19. gadsimta skolā mācījās un jutās skolēni (6.kl., Sociālās zinības un vēsture)

7.-12.kl. posms:

 1. Trigonometriskās sakarības. Skolēni strādās ar kompleksām problēmām, kuru atrisināšanai veidos stratēģiju, kas iekļauj trigonometrijas un plašāk - algebras zināšanas (12.kl., Matemātika II)
 2. Vingrinājumi locītavu stiprināšanai apļa treniņa formā. Mācāmies izmantot pretestības gumijas un līdzsvara virsmas (7.kl., Sports un veselība)
 3. Patērētājkultūra (Consumerism), mārketinga un reklāmindustrijas stratēģijas, attiecības ar naudu. Darbs ar tekstu, vārdu krājumu. Kādas reklāmas analīze - darbs pāros. (3 stundas pēc kārtas -1.,2.3.stunda) (11.kl., Angļu valoda I)
 4. Trigonometriskās identitātes. Skolēni pierādīs identitātes, lietojot matemātiskās indukcijas principu (12.kl., Matemātika II)
 5. Minoritātes (UK & USA). Darbs ar tekstu, klausīšanās uzd., diskusija. Mini-pētījums (statistika). (2 stundas pēc kārtas - 4., 5.stunda) (9.kl., Angļu val.)
 6. Piramīdas elementi. Skolēni definēs piramīdu un svarīgākos tās elementus; tad lietos jaunos jēdzienus dažādos praktiska satura uzdevumos (11.kl., Matemātika I)
 7. Regulāra piramīda. Definē regulāru piramīdu, apraksta tās īpašības. Apgūst stratēģiju pirms risinājuma stāstīt, ko un kādā secībā darīs; skaidro savu darbību risinājuma laikā (11.kl., Matemātika I)
 8. Pitagora teorēmas pielietojums dažādu ģeometrisku ķermeņu lielumu aprēķināšanā, noslēgumā radošs darbs: no dotās auklas izveidot taisnleņķa trijstūri, neizmantojot transportieri(iejūtamies viduslaiku arhitektu lomā) (8.kl., Matemātika)

Refleksija pēc stundu vērošanas
Sarunas ar:

 • skolēnu pašpārvaldes prezidentu par skolas vidi, iespējām un labbūtību,
 • latviešu valodas un literatūras skolotāju Gunitu Irbi par kultūras, mākslas un teātra integrāciju mācību satura īstenošanā; pieredzes stāsti latviešu valodas  un patriotisma stiprināšanā,
 • skolas vadību par individuālo plānu izveides specifiku nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanā vidusskolā u.c. aktuāliem izglītības procesa organizācijas jautājumiem.

28. un 29. martā Privātās vidusskolas "Patnis" 6. klases iepazīšanās ar mācību procesu Barona ielas skolā. Pasākuma mērķis: veicināt savlaicīgu skolēnu adaptāciju mācībām citās telpās un sadarbībā ar citiem pedagogiem. 

Aicinām topošos patņus pievienoties mūsu 6.klases skolēniem abās vai vienā mācību dienā! Aicinām arī topošos patņus 8.-12.kl. posmā! Pieteikumu veidlapa te: https://forms.gle/1jyDgFmREQy1YgvU8 

31.marts - atvērto durvju akcija 7.-12.kl. skolēniem "Paņem līdzi draugu!"
draugs1 

 draugs2
FEBRUĀRIS

Atgriezeniskā saite no Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra skolotājiem:
Kas mums izdodas?

 • Angļu valoda 6. klase: valodas ļoti labajām zināšanām un prezentēšanas prasmēm. Brīvi, bez akcenta. Lasa labāk nekā latviešu valodā. Spēcīgs līmenis!
 • Matemātika 2.b klasē Kolēģi piedalījušies unikālā stundā. Kompetenču pieejā balstīta - mērķtiecīgs darbs. Kolēģis novērojis, ka skolēni jau “iedresēti”, pieradināti pie šāda veida mācīšanās darba. Katrs zina, kas jādara. IXL Pārsteidz, ka 2. klases skolēns absolūtā mierā risina problēmas. Disciplīna, miers, motivēti darīt. Zina, ka darbs būs jādara neērta ierīcē – telefonā, ja jau starpbrīdī neaiziet pakaļ datoram un nepārliecinās, ka tas ir uzlādēts.
 • Matemātika 4. klase Nekad nevarēja iedomāties, ka PD tipiskāko kļūdu analīzes stunda var būt tik aizraujoša un interesanta. Stundā iekļauta spēliskošana. Nepiespiesta gaisotne. Sava un klases kopējā rezultāta prognozēšana. Atskats uz savu darbu. Lai nav sajūta, ka PD uzrakstīts un tagad visu var aizmirst.
 • Tiek pieminēts ar Progresa sekotājs (redzēja 5. klasē matemātikā). Labs rīks motivācijai, domāšanai par savu mācīšanos.
 • Dabaszinības 2.a klase Vērotāja bija patiesi priecīga, ka pēc IXL stundas viņai bija iespēja redzēt ĪSTUS bērnus, nevis robotiņus! Direktors komentē to, ka patiesībā laba ideja ir par projektoru uz baltās tāfeles. Kur uzdevumi redzami prezentācijas slaidā, nav jāpārraksta. Nav nepieciešama interaktīva tāfele katrā klasē par milzu līdzekļiem.

OKTOBRIS
Savstarpējo stundu vērošanas mēnesis.
Mērķis: G9 metodikas pilnveide /vēro metodisko komandu vadītāji/.
"Gribu pateikt lielu PALDIES visiem kolēģiem, pie kuriem jau esmu šonedēļ bijusi ciemos, Jūs iedvesmojat "neiesūnot", no katra var kaut ko mācīties, aizņemties idejas - tā turpināt! 🌹
Gribu iedrošināt arī Jūs pašus doties ciemos vienam pie otra, jo tā var aizgūt interesantu metodiku, kas varbūt ir piemirsusies, vai pašam tik labi nesanāk, bet kolēģis ar to lieliski tiek galā!
Arī es šodien vienas dienas laikā jau izdarīju 2 lielas lietas, kuras iemācījos no Jums, kolēģi! Paldies! Uz tikšanos nākamajās stundās!" 1.-6.kl. MK vadītāja Eva 

AUGUSTS
Metodisko komandu (MK) gada darba plāns.
1.-6.kl. MK
1-6 mk gada plans
CLIL pieejas īstenošana

1. - 3.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī līdz 50% mācību satura Support&Challenge (īsteno 5 pedagogi)

4. - 6.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī

7. - 12.klase

 • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī
 • Angļu valoda tiek regulāri integrēta jēdzienu līmenī matemātikā 7., 8., 10., 12. klasē , izmantotjot IXL platformu* 
 • Cambridge English - ikdienas mācību darbā
 • Sadarbība ar RTU, paplašinot skolēniem iespējas mācīties no labākajiem dizaineriem un arhitektiem

Mentorings
Atbalsts vidusskolas skolēniem nākotnes studiju virziena izvēlē, darba tirgus izpētē praktiskās nodarbībās un kopīgās sarunās ar jomu speciālistiem (sīkāk info mājas lapā sadaļā Mentorings)

Cambridge eksāmens 
2.-12.kl. skolēniem tiek piedāvāta iespēja nokārtot Cambridge eksāmenu (par papildu maksu) un iegūt sertifikātu, kas apliecina skolēna angļu valodas zināšanas.
english info