Piedāvājums 10. klašu skolēniem

Jaunais izglītības standarts 10. klašu skolēniem paredz iespēju izvēlēties kādu no izvēļu groziem. Privātā vidusskola “Patnis” 22./23.m.g. piedāvā izvēlēties kādu no 2 programmām:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (valoda un kultūra, politika, kā arī dabaszinības un medicīna),
  • vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu programmu ar specializāciju arhitektūrā un dizainā (sadarbībā ar RTU).

Neatkarīgi no tā, kuru programmu izvēlas audzēknis, visiem vidusskolēniem tiek piedāvāta arī mentoringa programma (atbalsts studiju jomas un karjeras izvēlē), Cambridge english (sagatavošanās starptautiskajam eksāmenam IELTS vai Cambridge) un starptautiskais kvalifikācijas kurss izvēlētajā priekšmetā.

Valodu un kultūras programma Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošajā programmā padziļināti iespējams apgūt latviešu valodu un literatūru, angļu valodu, kultūru, vēsturi, kā arī STEM priekšmetus - fiziku, ķīmiju. Lai pieteiktos šajā programmā, vidējai atzīmei latviešu valodā, angļu valodā un ķīmijā, fizikā jābūt vismaz 6 balles. Šajā programmā būs iespējams apgūt vācu valodu kā trešo svešvalodu. Ir iekļauti arī specializētie kursi: biznesa angļu valoda, dizaina domāšana, ekonomika.

Uzzināt vairāk

Matemātika Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu programmā ar specializāciju arhitektūrā un dizainā, kas tiek īstenota sadarbībā ar RTU, padziļināti iespējams apgūt matemātiku vai fiziku, angļu valodu, kā arī dizainu un tehnoloģijas. Lai pieteiktos šajā programmā, vidējai atzīmei matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 6 balles. Programma tiek īstenota sadarbībā ar nozares speciālistiem un tās ietvaros tiek piedāvāti specializētie kursi: arhitektūras vēsture, modelēšana un dizaina domāšana.
Uzzināt vairāk

Kā iestāties 10.klasē

1. Dokumentus iesniedz, aizpildot iesniegumu skolas mājas lapā www.patnis.lv līdz
2. Skolēns, stājoties skolā, iesniedz dokumentus:
2.1.dokumentu kopiju par iepriekš iegūto izglītību,
2.2.dzimšanas apliecības/pases kopiju, uzrādot oriģinālus,
2.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u)
3.Uzņemšanas kritēriji:
3.1. apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
3.2. sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos ir pietiekams vērtējums;
3.4. stājoties vispārējās vidējās izglītības valodu un kultūras izglītības programmā:
3.4.1.sekmju izrakstā angļu valodā un latviešu valodā ir ne mazāk kā 6 balles gadā;
3.5.Stājoties vispārējās vidējās izglītības matemātikas un inženierzinātņu programmā ar specializāciju arhitektūrā un dizainā:
3.5.1.sekmju izrakstā matemātikā un angļu valodā ir ne mazāk kā 6 balles gadā;
3.6.Intervija