Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma

Valodas un Kultūras programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma

 • Padziļinātie kursi angļu valodā, latv.val. un literatūrā, kultūrā un mākslā vai bioloģijā, ķīmijā;
 • mentoringa programma, kas nodrošinās kvalifikācijas kursa izvēli 11.klasē, kā arī palīdzēs izvēlēties jomu, ko studēt augstskolā Latvijā vai ārzemēs;
 • 3.svešvaloda - vācu valoda;
 • starptautiskais eksāmens (IELTS, Cambridge, Cambridge business);
 • starptautiskais kvalifikācijas kurss izvēlētajā priekšmetā;
 • specializētais kurss biznesa angļu valodā, dizaina domāšana, ekonomikā.


Jomas, ko izvēlēties augstskolās:

I - Visas humanitārās specialitātes.

 • Filoloģija
 • Tulkošana
 • Kultūras vadība
 • Modernās valodas un bizness
 • Kultūras un sociālā antropoloģija
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana

II - STEM jomas.

 • Medicīna
 • Bioloģija
 • Matemātika