Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu programma

Matemātika un inženiertehniskā programma
Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu programma ar specializāciju arhitektūrā un dizainā:

 • padziļinātie kursi fizikā vai matemātikā, tehnoloģijās un dizainā, angļu valodā;
 • mentoringa programma, kas nodrošinās kvalifikācijas kursa izvēli 11.klasē, kā arī palīdzēs izvēlēties jomu, ko studēt augstskolā Latvijā vai ārzemēs;
 • starptautiskais eksāmens (IELTS, Cambridge);
 • specializētie kursi arhitektūras vēsturē, modulēšanā, dizaina domāšana;
 • sadarbība ar nozares speciālistiem.


Šajā programmā padziļināti tiks apgūti sekojoši mācību priekšmeti - matemātika/fizika, tehnoloģijas un dizains, angļu valoda, kas ļaus veiksmīgi turpināt studijas izvēlētajā nozarē augstskolās Latvijā vai ārzemēs. Papildu tiks piedāvāti sekojoši specializētie priekšmeti: arhitektūras vēsture, modelēšana, kas veicinās skolēnu interesi un radīs izpratni par arkitektūras virzienu, ekoloģisko aspektu arhitektūrā, urbānismu un pilsētplānošanu.

Jomas, ko izvēlēties augstskolās:

Visas eksaktās un inženierzinātņu jomas, piemēram:

 • Arhitektūra (Architecture)
 • Būvniecība (Civil engineering)
 • Elektrotehnikas un elektronikas inženierija (Electrical and electronics engneering)
 • Inženiermehānika (Mechanical engineering)
 • Ķīmijas inženierija (Chemical engineering)
 • Datorinženierija (Computer engineering)
 • Inženierekonomika (Engineering economics)
 • Tehniskā tulkošana (Technical translation)