PAR MŪZIKAS NODAĻU
Ilze Ērkšķe

MĀKSLU SKOLAS DIR.VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Katrs bērns kopš dzimšanas ir muzikāls. Mūsu, pedagogu un vecāku, uzdevums ir pareizi izmantot šo dabas doto talantu, parādīt viņam, cik pasakaina, krāsaina un emocionāla ir mūzikas pasaule.

Privātā Mūzikas skola “Patnis” dibināta 2017.gadā. Mūzikas skola, privātā vidusskola „Patnis” un pirmskolas izglītības iestāde atrodas vienā ēkā Āgenskalnā – klusā, sakoptā rajonā, ērti piebraucamā vietā, Gregora ielā 13A.
Privātā vidusskola “Patnis” darbojas jau vairāk nekā divdesmit gadu. Paralēli vispārējai izglītībai tika realizēta interešu izglītība – Attīstošā klavierspēle, Blokflautas spēle, Saksofona spēle u.c. interešu izglītības programmas.
Redzot skolēnu interesi un atsauksmi mācīties mūzikas instrumentus, radās doma piedāvāt skolā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas ar iespēju turpināt mācības, izvēloties mūziku kā profesiju vai hobiju dzīves garumā. Mūzikas skolā mācās bērni no vidusskolas, kā arī skolu apmeklē audzēkņi no apkārtnes vispārizglītojošām skolām. Skola ir akreditēta un realizē 20V programmas.
Mēs saredzam sevi kā skolu, kurā ir augsta sadarbības kultūra un kurā skolēni ir mudināti būt radoši, atvērti un talantīgi, skolu, kurā skolotāji strādā ar prieku, spēj iedvesmot savu audzēkņu talantus, kopā ar audzēkņiem mācās būt atvērti jaunām idejām un vērsti uz sadarbību.
Mūzikas nodaļā piedāvājam apgūt

Klavierspēle

Flautas spēle

Ģitāras spēle

Sitaminstrumentu spēle

Saksofona spēle

Vijoles spēle

Klarnetes spēle

Kora klase

Teorija

KĀ MŪS ATRAST?