Flautas spēle

Iluta Melne
Iluta Melne

Flautas spēli mācījusies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, pēc tās absolvēšanas studijas turpināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie asoc. prof. Ilonas Meijas, profesionāli pilnveidojusies arī Svētās Cecīlijas mūzikas konservatorijā Romā pie prof. Carlo Morena. Tāpat papildus zināšanas ieguvusi arī vairākās meistarklasēs gan mūzikas akadēmijā, gan Luksemburgā „International Forum for Flute & Piano”, gan Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā. Praksi guvusi arī spēlējot pūšaminstrumentu orķestra un simfoniskā orķestra sastāvos.

Vairāku gadu garumā Ziemassvētku laikā muzikālās apvienības sastāvā ZMA, koncertējusi pašu organizētajos labdarības pasākumos, iepriecinot un atbalstot grūtībās nonākušos.

Šobrīd savās zināšanās dalās ar jaunajiem mūziķiem, veicot pedagoģisko darbu Privātajā mākslu skolā Kultūras Patnis un Ropažu MMS „Rodenpois”.

"Mūzika ienes cilvēka Dvēselē plašumu, garā – spēku un sirdī – maigumu un siltumu, prātā – gaismu un brīvību." /Beinsa Duno/