Mūzikas nodaļa

Ilze Ērkšķe

Ilze Ērkšķe
Mākslu skolas direktores vietniece izglītības jomā
phone 29190397

"Katrs bērns kopš dzimšanas ir muzikāls. Mūsu, pedagogu un vecāku, uzdevums ir pareizi izmantot šo dabas doto talantu, parādīt viņam, cik pasakaina, krāsaina un emocionāla ir mūzikas pasaule".

Kristīne Lepnāne

Kristīne Lepnāne
Mākslu skolas direktore
phone 26324864

Sagatavošanas klase

Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē. Sagatavošanas klasē ir iespēja attīstīt bērna muzikālās dotības, kā arī iegūt pamatus tālākajai izglītībai mūzikā.

MĀCĪBU PLĀNS
Instrumenta spēle - 1 stunda nedēļā;
Mūzikas mācība - 1 stunda nedēļā.

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās.

Mācību maksa mēnesī 60,- Eur (ar instrumenta apguvi).
Mācību maksa mēnesī 40,- Eur (bez instrumenta apguves).
Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 20,- Eur.

Vēlamais vecums, uzsākot mācības sagatavošanas klasē, ir:
5 - 6 gadi  (8-gadīgai apmācībai)
7 – 8 gadi (6-gadīgai apmācībai).

Galerija

Mana sirds dziesma, Latvij…
Sagatavošanas klases Ziema…
Ziemassvētku koncerts…

Piedāvājam apgūt

Mācību ilgums 8 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 8 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 8 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Mācību ilgums 6 gadi.

Cenrādis

Skola ir akreditēta, un tai ir piešķirts valsts finansējums profesionālās ievirzes programmām
Mācību maksa mēnesī 50,- EUR
Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 25,-EUR

Interešu izglītība
Mācību maksa mēnesī 60,- EUR

Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi

Uzņemšana

  1. Skolas mājas lapā jāaizpilda Elektroniska pieteikšanās
  2. Pēc pieteikšanās ar Jums sazināsies skolas administrācijas pārstāvis
  3. Pieteikšanās līdz 20.augustam
  4. Covid - 19 situācijas dēļ konsultācijas klātienē nenotiks

Konsultācijas

  • konsultācijas tiek rīkotas maijā, 2 nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem (par citu laiku iepriekš pieteikties pa tālr. 29190397 vai 67622161)
  • konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām
  • konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu
  • iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas