Ekoskola

Image
ekoskola2

MARIKA TEREŠČENKO

Projekta koordinatore


Meklē Patņa ekoskolu arī te:

 • https://www.facebook.com/patnis.lv #ekoskola

Ekoskola medijos:

 • Stefānija Dubra "Zaļajai domāšanai jāsākas bērnībā"multinews.lv/02.12.2021. https://ej.uz/ekoskola_medijos1
 • 2023. gada 31.oktobrī mūsu Ekoskolas pārstāvji - Marika Tereščenko (Ekoskolas koordinatore) un Kristians Greckis (Ekoskolas dalībnieks) - viesojās Latvijas Radio2. Diskusijas laikā apspriests, kā mūsu skola iesaistīties Rīcību dienās 2023 (6.-12.novembris), par ilgspējības mērķiem un ko mēs katrs varētu darīt, lai mūsu pasaule kļūtu dabai draudzīgāka.
  #Patnis #Ekoskolas #LatvijasRadio2 #Rīcībasdienas2023 #PlanētaPirmajāvietā
  Eko radio


Kas ir EKOSKOLA?

Šī programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kura:

- veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem,
- veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

2023./2024.MĀCĪBU GADS
VIDES IZVĒRTĒJUMS

Esam izvērtējuši Patņa iespējas un darbību 9 aspektos, t.i., snieguši vides izvērtējumu. Plašāk lasīt te:

VIDES KODEKSS

Šī gada tēmā "Pārtika" esam izstrādājuši vides kodeksu. Plašāk lasīt te:

RĪCĪBAS PLĀNS

Katram mēnesim izstrādāts rīcības plāns, secīgi darbojoties pie šī gada tēmas visaptveroša īstenojuma 1. -12.klasē. Plašāk lasīt te:

23./24.MACĪBU GADA AKTIVITĀTES
NOVEMBRIS

Ekoskolu Rīcības dienas Patnī 2023 🌿


🍁 Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā, un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā.

🍁 Rīcības dienu nedēļā skolā tiks vērsta uzmanība bezatkritumu dzīvesveidam, bioloģiskajai daudzveidībai un klimata pārmaiņām.

🍁 Katra diena būs veltīta kādai no tēmām, un katru dienu veicams viens uzdevums.

🍁 Pārbaudīsim, vai skolā tiek izmantotas vairākkārt lietojamas dzērienu pudeles, aktualizēsim, ko drīkst un ko nedrīkst likt makulatūras kastēs, izvietosim vizuālus atgādinājumus par ūdens un citu resursu taupīšanu. Ieviesīsim grāmatu maiņas plauktu. Nedēļas noslēgumā dienas uzdevums būs saistīts ar vienu no Rīcības dienas tēmām - bezatkritumu dzīvesveids -skolēni mainīsies ar grāmatām, samazinot atkritumu daudzumu un izmantojot grāmatas otrreizēji.

🌎 MŪSU PLANĒTA PIRMAJĀ VIETĀ!
🌿 Kopā par zaļāku pasauli!

#RīcībasDienas2023 #GlobalActionsDats #Ekoskolas #PlanētaPirmajāVietā #Patnis #manaskola #Ekoskola

eko 33

OKTOBRIS

“Labo darbu nedēļa” 9. - 13. oktobrī notika īpaši atraktīvi, jo norisinājās Miķeldienas gadatirdziņš ar pašgatavotiem darbiem.
eko2
16.oktobrī
sākumskola piedalījās pasākumā – Pasaules Pārtikas diena 2023
.

ekoskola

 


17.oktobris
Barona skolas filiālē tiekas 7.-12.kl. EKOSKOLAS pārstāvji. Analizējam savu vidi un paradumus, plānojam turpmākās aktivitātes un pienākumu sadali💚

Paldies skolotājai Marikai par skolēnu iesaisti!

SEPTEMBRIS

Ekoskolas padome ir izvirzījusi gada tēmu - PĀRTIKA
Šogad “Patņa” vidusskolas galvenais mērķis:
Izzināt galvenās sakarības starp pārtikas patēriņu un vides un sociālajām problēmām, meklēt praktiskās rīcības iespējas pārtikas patēriņa radīto ietekmju mazināšanai skolā, mājās un tuvākā apkārtnē.
Ekoskolas galvenie mērķi:

 • Veicināt vietējas, sezonālas, pēc iespējas bioloģiski audzētas un Fair trade sertificētas pārtikas patēriņu
 • Samazināt pārtikas izmešanu atkritumos.
 • Samazināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu un iepazīt alternatīvus olbaltumvielu avotus (pākšaugus u.c.).
 • Apgūt gatavošanu, lai aizvietotu rūpnieciski ražotu un palmu eļļu saturošus produktus (čipsus, cepumus u.c. saldumus).
 • Izzināt un veicināt lauksaimniecības šķirņu biodaudzveidību.
SEPTEMBRIS
Šogad privātā vidusskola “Patnis” 6. reizi piedalījās Ekoskolas apbalvošanas ceremonijā. Ceremonijas gaitā Ekoskolas saņēma aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā, iespējām piedalīties dažādās apmācībās un aktivitātēs, kā arī par Rīcības dienu kampaņu, kas šogad jau notiks 11. gadu.

Šogad 96 izglītības iestādes saņema prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp privātā vidusskola “Patnis”.
Šogad skolas mērķis ir sasniegt vēl augstāku līmeni - Ekoskolas vēstnieka statusu.
Tāpēc aicinām visus būt aktīviem un piedalīties mūsu “Patņa” Ekoskolas rīkotajās aktivitātēs!
Lai visiem darbīgs un izdevies jaunais 2023./2024. mācību gads!ekoskola2022./2023. mācību gads

Ekoskolas karogs turpina rotāt Patni!

Ekoskolu atpazīst pēc atkritumu šķirošanas konteineriem skolas gaiteņos, pēc atgādnēm par taupīgu roku mazgāšanu un elektrības apdomīgu lietošanu. Jā, ūdens pudele gan karstās vasaras dienās, gan ikdienā ir katra patņa ikdiena - plastmasas krūzītēm mēs sen sakām "nē".
Un šogad sākas mūsu 6. gads Ekoskolu saimē un 4. gads, kad lepojamies ar Zaļo karogu!

22./23.m.g. tēma "Transports"! Paldies, Aija Grazde, turpinot ilgtspējīgas domāšanas virzību Patnī!
eko1

AKTĪVAIS RUDENS

Eiropas Mobilitātes nedēļā Patnī:

✔️skolēni, dodoties mājup, iemainīja pastaigu svaigā gaisā pret pārvietošanos sabiedriskajā transportā;
✔️brīvo laiku aktīvi pavadīja, esot uz velosipēda, kā arī izmēģināja, kā ir doties no rīta uz skolu ar velosipēdu;
✔️skolēni iesaistīja aktivitātēs arī ģimeni, dodoties aktīvā atpūtā kopā ar mammu un mazo brāli uz vietējo parku;
✔️aktivitātēs apvienojoties ar visu klasi, skolēni devās kopīgā pārgājienā pa tuvējo apkārtni;
✔️kā arī daži skolotāji pārvietošanos ar auto iemainīja pret rīta pastaigu, ejot uz darbu kājām!
Paldies visiem, kas iesaistījās!

Kopā par zaļāku pasauli!
mob nedOKTOBRIS

Noritējusi pirmā Ekopadomes tikšanās. Veikta pienākumu sadale un aktualizēti oktobra uzdevumi.
✅Oktobrī piedalīsimies Pasaules Pārtikas dienā, aktualizēsim pārtikas atkritumu mazināšanu un pārtikas nozīmi ikdienā.
✅Atklāsim ''Zaļās jostas'' bateriju vākšanas konkursu. Tas būs otrais pieredzes gads - zinām, ka viss izdosies!
✅Veidosim skolā Ekoskolas stendu.

#Ekoskolas #PasaulesPartikasDiena #WorldFoodDay2022 #WorldFoodDay
ekorudens

NOVEMBRIS

Ekoskolu Rīcības dienas Patnī 2022 🌿
🍁 Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā, un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā.
🍁 Arī šogad Patnis iesaistījās Rīcību dienās, tās aizsākot Āra izglītības dienā, kad kopīgi rūpējāmies par skolas pagalmu, sagrābjot rudens lapas un jautri pavadot laiku skolas pagalmā.
🍁 Rīcību dienu nedēļā skolā tika vērsta uzmanība vides piesārņojumam, bioloģiskajai daudzveidībai un klimata pārmaiņām.
🍁 Katra diena veltīta kādai no tēmām, un katru dienu veicams viens uzdevums, līdz ar to tika pārbaudīts, vai skolā tiek izmantotas vairākkārt lietojamas dzērienu pudeles, aktualizēts, ko drīkst un ko nedrīkst likt makulatūras kastēs, izlikti vizuāli atgādinājumi par ūdens un citu resursu taupīšanu. Nedēļas noslēgumā dienas uzdevums saistīts ar gada tēmu ''Transports'', kā arī Lāčplēša dienu- skolēni devās pārgājienā uz Sudrabkalniņu.

Mazas rīcības, ko katrs paveic atsevišķi, kopumā rada lielu ietekmi!
Paldies visiem, kas iesaistījās! Kopā par zaļāku pasauli! 🌿

#Patnis #manaskola #ekoskolas #RīcībasDienas2022
Ricibas dienas1


24.novembrī Patnis piedalījās Ekoskolu pedagogu pieredzes apmaiņas seminārā Babītes vidusskolā.
✏️ Semināra laikā bija iespējams uzzināt par Babītes vidusskolas pieredzi Ekoskolu programmā;
✏️Vērojām mācību stundas par Ekoskolu gada tēmu un pēc tām veicām refleksiju;
✏️Pārrunājām Ekoskolas veicamos 7 soļus - izaicinājumi, iemesli, risinājumi.
Paldies Babītes vidusskolai par silto uzņemšanu un uz tikšanos citos Ekoskolas pasākumos!

#Patnis #manaskola #ekoskolas
ekoBabiteNOVEMBRIS
🎒🌳 3. novembrī pasaulē tiek atzīmēta Āra izglītības diena!
✅Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.
✅Āra nodarbības Patnī ir ierasta prakse. Šogad 1.-4. klašu skolēni šo dienu atzīmējām aktīvi un jautri darbojoties skolas pagalmā.
✅Dodieties ārā un baudiet rudenīgo laiku!
EKO

DECEMBRIS
Ko darīsim decembrī?

Decembris – ziemas un svētku mēnesis.​

 • Skolas rotāšanā izmantosim videi draudzīgus dekorus​ (skolas eglē, klasēs videi draudzīgi un vairākkārt ​ izmantojami dekori);​
 • Skolas logus dekorēt ar krīta marķieri, ​
 • Klases ballītēs eko našķi; pievēršam uzmanību arī našķu iepakojumam!​

25.marts – Zemes stunda

2023. gada aprīlī norisināsies gājputnu sagaidīšanas pasākums “Putnu dienas 2023”, kura laikā paredzēta vismaz divdesmit tematisku pasākumu norise dažādās Latvijas vietās, iesaistot putnu vērošanas aktivitātēs plašu auditoriju.
AKTUALITĀTES 2021./2022. mācību gadā

beterijasEkoskolas organizēts konkurss 1.-12.kl. skolēniem
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”
Ekoskolas padome sadarbībā ar "Zaļā josta", AS "BAO" un VISC  aicina skolēnus līdz 12.martam piedalīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā.
Nolikums - E-klasē Jaunumos.


#ekoskola
dzemperi
FEBRUĀRIS
Šonedēļ (14.-18.03.) "Patnī" no 2. līdz 12.klasei - Silto Džemperu nedēļa! Kas ir šī kampaņa? Tā ir iespēja ne tikai domāt un runāt par klimata pārmaiņām, bet arī reāli rīkoties. Oficiāli Silto Džemperu diena 2022.gadā bija 17.februāris, bet patņi samazināja apkures temperatūru uz veselu nedēļu! Ieskats Silto Džemperu nedēļā Gregora ielā sadaļā Galerija


 

 

 

 

 

klimatsKā veicināt klimata pārmaiņas?
Janvāris - apņemšanās mēnesis

Lai skolēnu vidū aktualizētu klimata pārmaiņas, ekopadome aicina ikvienu patni pārdomāt savu jaunā gada apņemšanos - ko labu klimatam es apņemos paveikt 2022. gadā!
Kāds būs apsolījums sev - to uzzināsim februāra sākumā, kad ekopadome apkopos 1.-12.kl. atbildes.

#ekoskola

 

 

 

Rīcības dienas Patnī rit pilnā sparā!
Kopā ar Ekoskolas koordinatori skolotāju Stefāniju un 5., 6.kl. pārstāvjiem organizētajās āra klasēs/stacijās domājam un darbojamies praktiski. Priekšsagatavošanās darbos plānots, kā aktivitātēs iesaistīt visus 1.- 6.kl. skolēnus (vairāk nekā 150 skolēnu vienlaicīgi!). Mums tas izdevās! (fotogrāfijas apskatāmas skolas majas lapas galerijā)

Aktuālie jautājumi:

📌 klimata pārmaiņas
📌 veselīgs uzturs = garda maltīte
📌 pareiza atkritumu sķirošana
📌 ko es jau daru, lai glābtu planētu?
📌 Latvijā pieejamie vides marķējumi - ko tie vēsta par produktu?

#Ekoskolas
#RīcībasDienas2021

Par mūsu veikumu runā arī Vides izglītības fonds (FEE Latvia)/03.12.2021.

ricibu dienu konkurss

Rīcības dienas privātskolā Patnis!

🚏 Šajā mācību gadā rīcības dienas norisinājās skolas pagalmā, kur ekopadomes pārstāvji organizēja darba stacijas par klimata pārmaiņu tēmām.
🗺️ Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vairākiem klimata pārmaiņu aspektiem. Darbnīcās kopīgi meklējām risinājumus, kā skolu padarīt videi draudzīgāku, iepazināmies ar ekomarķējumiem pārtikas produktiem, mācījāmies, kā pareizi šķirot atkritumus un no skolas biedriem uzzinājām, ko katrs jau savā ģimenē dara, lai samazinātu ietekmi uz vidi ar savu rīcību. Lai samazinātu pārtikas atkritumus, skolēni pildīja anketas par to, ko vajadzētu uzlabot skolas ēdnīcā, lai samazinātu pārtikas atkritumus skolā. Ieguvām arī izpratni par pārtikas ceļu līdz mūsu vēderam. Veidojām arī izpratni par to, cik daudz cukura patērējam, ikdienā lietojot dažādus pārtikas produktus.

5.gads. (2021./2022.m.g.) - Klimata izmaiņas

20.09.2021. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
ZALAIS KAROGSŠodien svinīgā Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē jau trešo reizi saņemam Zaļo karogu!
Darbojoties Ekoskolā, mēs varam būt tās pārmaiņas, kuras gribam redzēt pasaulē!
Ekoskolas ir svarīga programma dzīvībai, kurā pamatā iesaistās jaunieši, bet atbalsta pieaugušie. Atkārtoti iegūstot Zaļo karogu, mēs esam apliecinājums šīs programmas nākotnei!
Šogad Ekoskolas galvenā koordinatore ir dabaszinību skolotāja Stefānija Dubra, kura kopā ar 1.-12.klases Ekoskolas padomi, ģeogrāfijas skolotāju un koordinatori Barona ielas filiālē Sandru Broku un sadarbībā ar Skolēnu pašpārvaldi īstenos gada tēmu "Klimata izmaiņas".

Lai mums darbīgs 5.gads Ekoskolas programmā!

#Ekoskola
#Ekoskolām20

 


 

4.gads (2020./2021. m.g.) - Vide un veselīgs dzīvesveids
Ņemot vērā šī brīža situāciju, šogad izvēlamies tēmu “Vide un veselīgs dzīvesveids.” Kā mūsu dzīvesveids ietekmē vidi? Kas jādara, lai mēs būtu veseli? Kādi produkti ikdienā jāizmanto, lai nekaitētu ne sev, ne dabai? Kā aktīvi pavadīt laiku, nekaitējot dabai? Kādas ir veselīgas izvēles pārtikā, transportā, atpūtā, miega režīmā, mācībās? Kā palikt veselam un aktīvam arī ierobežotās iespējās (pandēmijas laikā)? Kā nepirkt nevajadzīgo, kā aizstāt produktus ar veselīgāku alternatīvu gan sev, gan dabai? Caur šo tēmu turpinām īstenot arī 1. - 3. gadā aktualizētās tēmas – pārtika, atkritumi un mežs.

Ekoskolas mērķi:

 • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi.

 • Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā.

 • Panākt, ka skolas un apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi u.c.)

 • Veicināt skolēnu izpratni par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves ķīmijā un plastmasas izstrādājumos).

Mācību mērķi:

 • Noskaidrot un praktiski īstenot lietu otrreizējo pārstrādi un ilgspējīgu tālāko pielietojumu

 • Iespējami daudzveidīgi integrēt mācību procesā veselīga dzīvesveida koncepciju, aptverot vairākas mācību jomas

 • Pētīt veselīga dzīvesveida priekšnosacījumus un īstenot tos ikdienas dzīvē, padarot par ieradumiem

 • Izzināt veselīga uztura iespējas skolā un mājās

 • Gūt pamatzināšanas, kā cilvēki izmanto dabīgos materiālus kosmētikas ražošanā

 • Veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus

 • Izprast vides ietekmi uz cilvēka fizisko un emocionālo veselību

3.gads (2019./2020.m.g.) - Mežs

Mežamāte mežu sargā.

Lūdzu, to tu nesagrauj!
Mežamāte čukstus staigā.
Ja tā mūsu čukstus nedzirdēs,
Zeme arvien vairāk saslimt spēs.
 
Ekoskolas mērķi:

 • veidot izpratni par meža lomu dabā un cilvēku dzīvē (mājas augiem, dzīvniekiem, atpūta un arī resursi cilvēkiem).

 • izmantot apkārtnē esošos mežus (vai tikai atsevišķus kokus) mācībās un praktiskajās nodarbībās.

 • veicināt skolēnu interesi par mežu kā aizraujošu vidi atpūtai, hobijiem, mācībām un sportam ikdienā (arī ziemā).

 • rīkoties atbildīgi pret meža resursiem – saglabājot bioloģisko daudzveidību, taupot papīru u.c.Mācību mērķi:

 • pētīt mežu tuvējā apkaimē un iepazīt dažādas tajā mītošās augu un dzīvnieku sugas;

 • pētīt mežu kā ekosistēmu, izpētīt bioloģisko daudzveidību tajā, pastāvošās mijiedarbības un interesantus faktus;

 • izpētīt mežu vēsturisko izplatību skolas apkārtnē, meklēt izmaiņu iemeslus;

 • gūt pamatzināšanas, kā cilvēki izmanto mežu, kā varam saimniekot atbildīgi un samazināt sliktās sekas, kas rodas dabā, kādas problēmas pastāv pašreizējā mežu apsaimniekošanas praksē, kā tās varētu risināt;

 • izzināt par tropu lietusmežu izciršanas iemesliem citur pasaulē. Apkopot un popularizēt ieradumus, kas mazina pieprasījumu pēc to izciršanas;

 • veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus;

 • izprast meža ietekmi uz klimatu.MŪSU PAVEIKTAIS

 • Šogad esam daudz mācījušies par klimatu un to, kāda nozīme klimata pārmaiņām ir mežam. Par mežu, tā daudzveidību, ekosistēmu. Stundas saviem klasesbiedriem vada Ekopadome

 • Esam mācījušies par mežu ugunsgrēkiem, to sekām. Sazvanījušies ar skolotājas māsu no Austrālijas, lai uzzinātu par situāciju Austrālijā mežu degšanas laikā. Analizējām iemeslus un sekas

 • Esam apmeklējuši izglītojošas nodarbības, piemēram, Dabas muzejā mācījāmies par meža augu daudzveidību un to nozīmi, piedalījāmies LVM meža ekspedīcijā, mācījāmies par augsni un tās nozīmi, gājām pārgājienos uz mežu, purvu u.c.

 • Skolotāji ir mācījušies, kā veidot pārbaudes darbus, uzdevumus un atgriezensiko saiti elektroniski, lai taupītu papīru

 • Esam skolā ieviesuši pasākumos elektronisko balsošanu

 • Esam izveidojuši grāmatu maiņas punktu

 • Esam devuši solījumus mūsu Zemei

 • Esam veidojuši saukļus, kuri mudinātu arī citus aizdomāties par notiekošo pasaulē

 • Piedalījāmies Silto džemperu dienā

 • Atzīmējām Zemes dienu

 • Regulāri tikāmies sapulcēs ar Ekopadomi un apmainījamies ar domām un sajūtām mūsu kopīgajā whatsapp čatā.

 • Piedalījāmies Rīcības dienās

 • Uzņēmām viesus no Horizontal's Creative Environmental Education / CEENetwork un stāstījām par Ekoskolu projektu un mūsu veikumu tajā

 • Veidojām Helovīnu modes skati no pārstrādātiem materiāliem

 • Turpinām uzraudzīt pārtikas atkritumus. Ekopadomes locekļi iejūtas Pārtikas policistu ādā

 • Iesaistām vecākus. Viens no piemēriem – ar vecāku un draugu palīdzību savācām kartonus, no kuriem izgatavojām mapītes, ko izdalīt viesiem

 • Piedalāmies projektā E-SPACE

 • Rūpējamies un kopjam savas skolas apkārtni

 • Piedalījāmies vasaras Ekoskolas forumā

 • Miķeļdienas tirdziņā, kopš piedalāmies Ekoskolu projektā, liekam uzsvaru uz dabai draudzīgu iepakojumu

 • Klasēs turam papīru, kurš no vienas puses ir apdrukāts, lai skolēni to var izmantot saviem pierakstiem, zīmējumiem u.c.

 • Skolas pasākumiem plakātus pārsvarā taisām elektroniski

 • Esam rakstījuši gan domrakstus, gan dzejoļus par mūsu šī gada tēmu. Viens no dzejoļiem šogad ir mūsu kodekss

 • Piedalījāmies Āra izglītības dienā

 • Veidojām galda spēles no pārstrādātiem materiāliem

 • Piedalījāmie Ekoskolas Ziemas forumā

 • Piedalījāmies Rīgas 69.vidusskolas veidotajā pasākumā „Salabo pasauli”

 • Lielākie skolēni veidoja video par klimata jautājumiem, kuri tiks samontēti filmā

 • u.c.Attālinātais mācību process ieviesa korekcijas -

 • Vēl bija plānots – izveidot Zaļo klasi, t.i., pie augiem, kokiem, krūmiem pielikt zīmītes ar nosaukumu, lai skolēni apgūtu dabas daudzveidību, ieviest skolā Andeli Mandeli – “krāmu” tirdziņu. Šie darbiņi attālināto mācību dēļ tiek pārcelti uz nākamo gadu2.gads (2018./2019.m.g) – Atkritumi

Mēs apzināmies, ka mūsos ir spēks mainīt pasauli, tāpēc ar savu rīcību mēs apņemamies : SAMAZINĀT -> ATKĀRTOTI IZMANTOT -> ŠĶIROT


1.gads (2017./2018.m.g.) - Pārtika. Ēdam atbildīgi!


1. Ēst mazāk, bet labāk.
2. Pēc iespējas ēst vietējo, sezonālo un bioloģisko pārtiku.
3. Biežāk aizstāt gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem.
4. Izvēlēties ēdienu, kas ražots ar cieņu pret cilvēkiem un dabu.
5. Ar savu izvēli veicināt šķirņu daudzveidības saglabāšanu.
6. Izvairīties no palmu eļļas.
7. Izbeigt pārtikas izmešanu atkritumos.