Ekoskola

Image
ekoskola2

STEFĀNIJA DUBRA

Projekta koordinatore
stefanija.dubra@patnis.lv

Kas ir EKOSKOLA?

Šī programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.  Šī programma:

- veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem,

- veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

AKTUALITĀTES 2021./2022. mācību gadā

 

Rīcības dienas Patnī rit pilnā sparā!
Kopā ar Ekoskolas koordinatori skolotāju Stefāniju un 5., 6.kl. pārstāvjiem organizētajās āra klasēs/stacijās domājam un darbojamies praktiski. Priekšsagatavošanās darbos plānots, kā aktivitātēs iesaistīt visus 1.- 6.kl. skolēnus (vairāk nekā 150 skolēnu vienlaicīgi!). Mums tas izdevās! (fotogrāfijas apskatāmas skolas majas lapas galerijā)

Aktuālie jautājumi:

📌 klimata pārmaiņas
📌 veselīgs uzturs = garda maltīte
📌 pareiza atkritumu sķirošana
📌 ko es jau daru, lai glābtu planētu?
📌 Latvijā pieejamie vides marķējumi - ko tie vēsta par produktu?

#Ekoskolas
#RīcībasDienas2021

5.gads. (2021./2022.m.g.) - Klimata izmaiņas

20.09.2021.
Šodien svinīgā Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē jau trešo reizi saņemam Zaļo karogu!
Darbojoties Ekoskolā, mēs varam būt tās pārmaiņas, kuras gribam redzēt pasaulē!
Ekoskolas ir svarīga programma dzīvībai, kurā pamatā iesaistās jaunieši, bet atbalsta pieaugušie. Atkārtoti iegūstot Zaļo karogu, mēs esam apliecinājums šīs programmas nākotnei!
Šogad Ekoskolas galvenā koordinatore ir dabaszinību skolotāja Stefānija Dubra, kura kopā ar 1.-12.klases Ekoskolas padomi, ģeogrāfijas skolotāju un koordinatori Barona ielas filiālē Sandru Broku un sadarbībā ar Skolēnu pašpārvaldi īstenos gada tēmu "Klimata izmaiņas".

Lai mums darbīgs 5.gads Ekoskolas programmā!

#Ekoskola
#Ekoskolām20

4.gads (2020./2021. m.g.) - Vide un veselīgs dzīvesveids
Ņemot vērā šī brīža situāciju, šogad izvēlamies tēmu “Vide un veselīgs dzīvesveids.” Kā mūsu dzīvesveids ietekmē vidi? Kas jādara, lai mēs būtu veseli? Kādi produkti ikdienā jāizmanto, lai nekaitētu ne sev, ne dabai? Kā aktīvi pavadīt laiku, nekaitējot dabai? Kādas ir veselīgas izvēles pārtikā, transportā, atpūtā, miega režīmā, mācībās? Kā palikt veselam un aktīvam arī ierobežotās iespējās (pandēmijas laikā)? Kā nepirkt nevajadzīgo, kā aizstāt produktus ar veselīgāku alternatīvu gan sev, gan dabai? Caur šo tēmu turpinām īstenot arī 1. - 3. gadā aktualizētās tēmas – pārtika, atkritumi un mežs.

Ekoskolas mērķi:

 • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi.
 • Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā.
 • Panākt, ka skolas un apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi u.c.)
 • Veicināt skolēnu izpratni par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves ķīmijā un plastmasas izstrādājumos).

Mācību mērķi:

 • Noskaidrot un praktiski īstenot lietu otrreizējo pārstrādi un ilgspējīgu tālāko pielietojumu
 • Iespējami daudzveidīgi integrēt mācību procesā veselīga dzīvesveida koncepciju, aptverot vairākas mācību jomas
 • Pētīt veselīga dzīvesveida priekšnosacījumus un īstenot tos ikdienas dzīvē, padarot par ieradumiem
 • Izzināt veselīga uztura iespējas skolā un mājās
 • Gūt pamatzināšanas, kā cilvēki izmanto dabīgos materiālus kosmētikas ražošanā
 • Veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus
 • Izprast vides ietekmi uz cilvēka fizisko un emocionālo veselību

3.gads (2019./2020.m.g.) - Mežs

Mežamāte mežu sargā.

Lūdzu, to tu nesagrauj!
Mežamāte čukstus staigā.
Ja tā mūsu čukstus nedzirdēs,
Zeme arvien vairāk saslimt spēs.
 
Ekoskolas mērķi:

 • veidot izpratni par meža lomu dabā un cilvēku dzīvē (mājas augiem, dzīvniekiem, atpūta un arī resursi cilvēkiem).
 • izmantot apkārtnē esošos mežus (vai tikai atsevišķus kokus) mācībās un praktiskajās nodarbībās.
 • veicināt skolēnu interesi par mežu kā aizraujošu vidi atpūtai, hobijiem, mācībām un sportam ikdienā (arī ziemā).
 • rīkoties atbildīgi pret meža resursiem – saglabājot bioloģisko daudzveidību, taupot papīru u.c.Mācību mērķi:

 • pētīt mežu tuvējā apkaimē un iepazīt dažādas tajā mītošās augu un dzīvnieku sugas;
 • pētīt mežu kā ekosistēmu, izpētīt bioloģisko daudzveidību tajā, pastāvošās mijiedarbības un interesantus faktus;
 • izpētīt mežu vēsturisko izplatību skolas apkārtnē, meklēt izmaiņu iemeslus;
 • gūt pamatzināšanas, kā cilvēki izmanto mežu, kā varam saimniekot atbildīgi un samazināt sliktās sekas, kas rodas dabā, kādas problēmas pastāv pašreizējā mežu apsaimniekošanas praksē, kā tās varētu risināt;
 • izzināt par tropu lietusmežu izciršanas iemesliem citur pasaulē. Apkopot un popularizēt ieradumus, kas mazina pieprasījumu pēc to izciršanas;
 • veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus;
 • izprast meža ietekmi uz klimatu.MŪSU PAVEIKTAIS

 • Šogad esam daudz mācījušies par klimatu un to, kāda nozīme klimata pārmaiņām ir mežam. Par mežu, tā daudzveidību, ekosistēmu. Stundas saviem klasesbiedriem vada Ekopadome
 • Esam mācījušies par mežu ugunsgrēkiem, to sekām. Sazvanījušies ar skolotājas māsu no Austrālijas, lai uzzinātu par situāciju Austrālijā mežu degšanas laikā. Analizējām iemeslus un sekas
 • Esam apmeklējuši izglītojošas nodarbības, piemēram, Dabas muzejā mācījāmies par meža augu daudzveidību un to nozīmi, piedalījāmies LVM meža ekspedīcijā, mācījāmies par augsni un tās nozīmi, gājām pārgājienos uz mežu, purvu u.c.
 • Skolotāji ir mācījušies, kā veidot pārbaudes darbus, uzdevumus un atgriezensiko saiti elektroniski, lai taupītu papīru
 • Esam skolā ieviesuši pasākumos elektronisko balsošanu
 • Esam izveidojuši grāmatu maiņas punktu
 • Esam devuši solījumus mūsu Zemei
 • Esam veidojuši saukļus, kuri mudinātu arī citus aizdomāties par notiekošo pasaulē
 • Piedalījāmies Silto džemperu dienā
 • Atzīmējām Zemes dienu
 • Regulāri tikāmies sapulcēs ar Ekopadomi un apmainījamies ar domām un sajūtām mūsu kopīgajā whatsapp čatā.
 • Piedalījāmies Rīcības dienās
 • Uzņēmām viesus no Horizontal's Creative Environmental Education / CEENetwork un stāstījām par Ekoskolu projektu un mūsu veikumu tajā
 • Veidojām Helovīnu modes skati no pārstrādātiem materiāliem
 • Turpinām uzraudzīt pārtikas atkritumus. Ekopadomes locekļi iejūtas Pārtikas policistu ādā
 • Iesaistām vecākus. Viens no piemēriem – ar vecāku un draugu palīdzību savācām kartonus, no kuriem izgatavojām mapītes, ko izdalīt viesiem
 • Piedalāmies projektā E-SPACE
 • Rūpējamies un kopjam savas skolas apkārtni
 • Piedalījāmies vasaras Ekoskolas forumā
 • Miķeļdienas tirdziņā, kopš piedalāmies Ekoskolu projektā, liekam uzsvaru uz dabai draudzīgu iepakojumu
 • Klasēs turam papīru, kurš no vienas puses ir apdrukāts, lai skolēni to var izmantot saviem pierakstiem, zīmējumiem u.c.
 • Skolas pasākumiem plakātus pārsvarā taisām elektroniski
 • Esam rakstījuši gan domrakstus, gan dzejoļus par mūsu šī gada tēmu. Viens no dzejoļiem šogad ir mūsu kodekss
 • Piedalījāmies Āra izglītības dienā
 • Veidojām galda spēles no pārstrādātiem materiāliem
 • Piedalījāmie Ekoskolas Ziemas forumā
 • Piedalījāmies Rīgas 69.vidusskolas veidotajā pasākumā „Salabo pasauli”
 • Lielākie skolēni veidoja video par klimata jautājumiem, kuri tiks samontēti filmā
 • u.c.Attālinātais mācību process ieviesa korekcijas -

 • Vēl bija plānots – izveidot Zaļo klasi, t.i., pie augiem, kokiem, krūmiem pielikt zīmītes ar nosaukumu, lai skolēni apgūtu dabas daudzveidību, ieviest skolā Andeli Mandeli – “krāmu” tirdziņu. Šie darbiņi attālināto mācību dēļ tiek pārcelti uz nākamo gadu2.gads (2018./2019.m.g) – Atkritumi

Mēs apzināmies, ka mūsos ir spēks mainīt pasauli, tāpēc ar savu rīcību mēs apņemamies : SAMAZINĀT -> ATKĀRTOTI IZMANTOT -> ŠĶIROT


1.gads (2017./2018.m.g.) - Pārtika. Ēdam atbildīgi!


1. Ēst mazāk, bet labāk.
2. Pēc iespējas ēst vietējo, sezonālo un bioloģisko pārtiku.
3. Biežāk aizstāt gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem.
4. Izvēlēties ēdienu, kas ražots ar cieņu pret cilvēkiem un dabu.
5. Ar savu izvēli veicināt šķirņu daudzveidības saglabāšanu.
6. Izvairīties no palmu eļļas.
7. Izbeigt pārtikas izmešanu atkritumos.