ATVĒRTO DURVJU DIENAS 24./25.m.g. 7.KLASES SKOLĒNIEM. ATSKATS

 Divas dienas (25., 26.03.2024.) pie mums ciemojās Patņa 6.klase un vairāki skolēni no citām Rīgas skolām, kuri apsver iespēju 24./25.m.g. 7.klase mācības uzsākt Patnī.. Adaptācijas dienās skolēni piedalījās dažādās mācību stundās, ar mums brokastoja un pusdienoja, uzzināja par mūsu pašpārvaldi un mentoringa programmu 💚 
- angļu valoda, globālie izaicinājumi
- dizains un tehnoloģijas kopā ar 12.klasi, veidojot sava unikālā produkta prezentācijas 
- vācu valoda, iepazīšanās frāzes un lietvārdi ar noteiktajiem artikuliem

ATVĒRTO DURVJU DIENAS GREGORA SKOLAS FILIĀLĒ. 1. - 6. KLASE. ATSKATS

Gregora ielā 13A aizvadīta ikgadējā pavasara ATVĒRTO DURVJU DIENA.

26.marta vakarā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīt mūsu skolas vidi un piedalīties aktivitātēs, lai iepazītu ikdienas darba stilu.

Vēlamies izteikt pateicību par Jūsu labajiem vārdiem, un priecāsimies, ja pēc vakardienas Jums ir radušās pārdomas un jautājumi. Droši sazinieties ar mums!