ATVĒRTO DURVJU DIENAS 24./25.m.g. 7.KLASES SKOLĒNIEM. ATSKATS

Atvērtās durvis

 Divas dienas (25., 26.03.2024.) pie mums ciemojās Patņa 6.klase un vairāki skolēni no citām Rīgas skolām, kuri apsver iespēju 24./25.m.g. 7.klase mācības uzsākt Patnī.. Adaptācijas dienās skolēni piedalījās dažādās mācību stundās, ar mums brokastoja un pusdienoja, uzzināja par mūsu pašpārvaldi un mentoringa programmu 💚 
- angļu valoda, globālie izaicinājumi
- dizains un tehnoloģijas kopā ar 12.klasi, veidojot sava unikālā produkta prezentācijas 
- vācu valoda, iepazīšanās frāzes un lietvārdi ar noteiktajiem artikuliem
- eksaktajos priekšmetos (matemātika, fizika, ķīmija, inženierzinības) ne tikai teorija, bet dažādi eksperimenti un praktiskie darbi. 
Paldies sestajiem, kl. audzinātājai Ievai un kolēģiem, kuri sarūpēja mācību stundas 6.klasei! 
Tiekamies septembrī!
Atvertās durvis