PISA 2022 pirmo rezultātu paziņošanas pasākums

"Patnis" pārstāvji piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākumā, kas notiks š.g. 5.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Rezultātu paziņošanu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. 

Vebinārs par MAKSLĪGO INTELEKTU

OECD organizētājā vebinārā par mākslīgo intelektu izglītībā 2023.gada 5.oktobrī piedalās arī "Patņa" pedagogi, saņemot iedvesmojošu uzaicinājumu:

"We’re excited to announce that on World Teachers Day (5 October), we have invited Digital Promise and the European SchoolNet to join us in bringing together a panel of international experts to discuss the impact of generative artificial intelligence (GenAI) on the teaching profession and how teachers best be supported to take advantage of it.

PATNIS ir uzsācis dalību OECD Schools+ projektā

Sākot ar 23./24. mācību gadu, PATNIS ir uzsācis dalību OECD Schools+ projektā, kurā dalību ir apstiprinājušas vairāk nekā 100 skolas no 40 pasaules valstīm. Projekts ilgs līdz 2025. gada aprīlim, kad notiks starptautiskā skolu konference.

Šī projekta mērķis ir veidot globālu skolu tīklu, kas savā starpā sadarbojoties, varētu ne tikai dalīties pieredzē, bet arī spētu risināt lielākos pedagoģijā sastopamos izaicinājumus.