Skolas līgums

Svarīgi!
Šajā formā ievadītie dati tiks izmantoti līguma sagatavošanai. Lūdzu aizpildiet to tikai pēc tam, kad veiktas pārrunas ar skolas vadību un ir panākta vienošanās par turpmāko sadarbību.

E-pasta izmantošana
Norādītais e-pasts būs reģistrēts līgumā un tiks izmantots oficiālai saziņai.

  • Pašreiz Kontaktinformācija
  • Par audzēkni
  • Pabeigts
Vecākam vai aizbildnim
Vecāka vai aizbildņa personas kods
Vecāka vai aizbildņa deklerātā dzīves vietas adrese 
Norādītais e-pasts būs reģistrēts līgumā un tiks izmantots oficiālai saziņai.
 
Norādiet papildus e-pasta adresi
Audzēkni pārstāv saskaņā ar