stundu saraksts

ĀRA NODARBĪBAS# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Dabaszinības
Aija
22 Matemātika
Aija
22 Matemātika
Aija
22 Latviešu v.
Aija
22 Dabaszinības
Aija
22
2 no 9:45
līdz 10:25
Matemātika
Aija
22 Sports
Salvis
Lz Latviešu v.
Aija
22 Matemātika
Aija
22 Latviešu v.
Aija
22
3 no 10:45
līdz 11:25
Latviešu v.
Aija
22 Vizuālā m.
Aija
22 Koris
Sanita
38 Diz. un tehnol.
Aija
22 Latviešu v.
Aija
22
4 no 11:30
līdz 12:10
Latviešu v.
Aija
22 Mūzika
Ilze
22 Mīļ. gr. st-F
Aija
22 Diz. un tehnol.
Aija
22 Angļu v.(F)
Sems
22
5 no 12:55
līdz 13:35
Diz. un tehnol.
Aija
22 Datorika
Jūlija/Aija
37 Sports
Salvis
Lz Sports sp.(F)
Salvis
Lz Matemātika
Aija
22
6 no 13:40
līdz 14:20
Angļu v.
Santa
22 S & C-F
Aija
22 S & C-F
Santa
22 S & C-F
Aija
22 S & C-F
Sanita
22
7 no 14:25
līdz 15.05
S & C-F
Aija
22 Koris
Sanita
H1
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Latviešu v.
Ineta
21 Datorika
Jūlija/Ieva Dz.
37 Latviešu v./Anna ind.
Ineta
21 Dabaszinības
Ineta
21 Angļu v.(F)
Sems
21
2 no 9:45
līdz 10:25
Latviešu v.
Ineta
21 Mūzika
Ilze
21 Angļu v.
Ieva Dz.
21 Matemātika
Ineta
21 Latviešu v./Anna ind.
Ineta
21
3 no 10:45
līdz 11:25
Matemātika
Ineta
21 Matemātika
Ineta
21 Koris
Sanita
38 Mīļ.gr.st-F
Ineta
21 Latviešu v./Ieva ind.
Ineta
21
4 no 11:30
līdz 12:10
Dabaszinības
Ineta
21 Latviešu v./Ieva ind.
Ineta
21 Matemātika
Ineta
21 Diz. un tehnol.
Ineta
21 Matemātika
Ineta
21
5 no 12:55
līdz 13:34
Sports
Salvis
Lz Diz. un tehnol.
Ineta
21 Diz. un tehnol.
Ineta
21 Sporta sp.(F)
Salvis
Lz Vizuālā m.
Ineta
21
6 no 13:40
līdz 14:20
S & C-F
Ieva Dz.
21 Sports
Salvis
Lz S & C-F
Ineta
21 S & C-F
Ieva Dz.
21 S & C-F
Ineta
21
7 no 14:25
līdz 15:05
Koris
Sanita
H1 S & C-F
Ineta
21
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
S & C (F) Sems
Datorika Jūlija
35
37
Matemātika
Anna
35 Koris
Sanita
35 Matemātika
Anna
35 Matemātika
Anna
35
2 no 9:45
līdz 10:25
Latviešu v.
Anna
35 Vizuālā m.
Anna
35 Latviešu v.
Anna
35 Matemātika
Anna
35 Datorika Jūlija
S & C (F) Sems
37
35
3 no 10:45
līdz 11:25
Matemātika
Anna
35 Vizuālā m.
Anna
35 Latviešu v.
Anna
35 Latviešu v.
Anna
35 Sports
Salvis
Lz
4 no 11:30
līdz 12:10
Sports
Salvis
Lz Sporta sp.(F)
Salvis
Lz Angļu v. Ieva Dz.
Angļu v.(F) Santa
35
31
Ētika
Anna
35 Latviešu v.
Anna
35
5 no 12:55
līdz 13:35
Dabaszinības
Anna
35 Angļu v.(F) Ieva Dz.
Angļu v.(F) Santa
35
31
Matemātika
Anna
35 Mūzika
Ilze
38 Mājtur. un tehnol. 35
6 no 13:40
līdz 14:20
Dabaszinības
Anna
35 Latviešu v.
Anna
35 S & C-F
Anna
35 S & C-F
Anna
35 Mīļ. gr. st-F
Anna
35
7 no 14:25
līdz 15:05
Koris
Sanita
H1
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Klases st.
Eva
36 Ētika
Eva
Krievu v.(F)Jūlija
Angļu v. Ieva Dz.
36
31
Angļu v.
Ieva Dz.
Angļu v.
Santa
36

31
Dabaszinības
Eva
36
2 no 10:00
līdz 10:40
Matemātika
Eva
Matemātika
Santa
36

31
Matemātika
Eva
Matemātika
Santa
36

31
Koris
Sanita
36 Angļu v. Santa
Krievu v.(F) Jūlija
31

37,31
Vizuālā m.
Anna
36
3 no 10:45
līdz 11:25
Datorika Jūlija
S & C(F) Sems
37
31
Mūzika
Ilze
36 Matemātika
Eva
Matemātika
Santa
36

31
Krievu v.(F) Jūlija
Angļu v. Ieva Dz.
36
31
Vizuālā m.
Anna
36
4 no 11:30
līdz 12:30
S & C(F) Sems
Datorika Jūlija
31
37
Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
36

23
Vizuālā m.
Anna
36 Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
36

23
Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
36

23
5 no 12:40
līdz 13:20
Matemātika
Eva
Matemātika
Santa
36

31
Sporta sp.(F)
Salvis
Lz Angļu v. Santa
Krievu v.(F) Jūlija
31
37
Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
36

23
Mājtur. un tehnol.
Eva
36
6 no 13:40
līdz 14:20
Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
36

23
Matemātika
Eva
Matemātika
Santa
36

31
Latviešu v.
Eva
Latviešu v.
Aija
33

23
Latviešu v. Eva
Latviešu v. Aija
36

23
Sports
Salvis
Lz
7 no 14:25
līdz 15:05
Mīļ. gr. st.-F
Eva
36 Koris
Sanita
38
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Angļu v.
Ieva Dz.
33 Latviešu v.
Anete
33 Latviešu v.
Anete
33 Krievu v.(F)
Jūlija
33 Vizuālā m.
Ineta
33
2 no 10:00
līdz 10:40
Latviešu v.
Anete
33 Klases st.
Anete
33 Latviešu v.
Anete
33 Mūzika
Ilze
38 Matemātika
Anda
33
3 no 10:45
līdz 11:25
Diz. un tehnol.
Agnija
33 Sports
Salvis
Lz Angļu v.
Ieva Dz.
33 Latviešu v.
Anete
33 Datorika
Jūlija
37
4 no 11:30
līdz 12:10
Matemātika
Anda
33 Krievu v.
Jūlija
33 Matemātika
Anda
33 Matemātika
Anda
33 Soc. zin. un vest.
Anda
33
5 no 12:40
līdz 13:20
Angļu v.
Ieva Dz.
33 Dabaszinības
Eva
33 Dabaszinības
Eva
33 Matemātika
Anda
33 Sports
Salvis
Lz
6 no 13:40
līdz 14:20
Angļu v.(F)
Sems
33 Soc.zin.,vēst.
Anda
33 Koris
Sanita
38 MSports
Salvis
Lz Latviešu v.
Anete
33
7 no 14:25
līdz 15:05
Koris
Sanita
38
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Angļu v.
Santa
32 Angļu v.
Santa
32 Dabaszinības
Eva
32 Matemātika
Anda
32 Angļu v.
Santa
32
2 no 10:00
līdz 10:40
Latviešu v.
Ieva A.
32 Vizuālā m.
Ineta
32 Dabaszinības
Eva
32 Matemātika
Anda
32 Sports
Salvis
Lz
3 no 10:45
līdz 11:25
Matemātika
Anda
32 Krievu v.(F)
Jūlija
32 Sports
Salvis
Lz Soc. zin. un ves.
Anda
32 Angļu v.(F)
Sems
32
4 no 11:30
līdz 12:10
Diz. un tehnol.
Agnija
32 Latviešu v.
Ieva A.
32 Datorika
Jūlija
37 Latviešu v.
Ieva A.
32 Latviešu v.
Ieva A.
32
5 no 12:40
līdz 13:20
Krievu v.
Jūlija
32 Latviešu v.
Ieva A.
32 Matemātika
Anda
32 Latviešu v.
Ieva A.
32 Matemātika
Anda
32
6 no 13:40
līdz 14:20
Klases st.
Jūlija
32 Mūzika
Ilze
38 Koris
Sanita
38 Sports
Salvis
Lz Soc.zin.,vēst.
Anda
32
7 no 14:25
līdz 15:05
Koris
Sanita
38
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Matemātika
Anda, Agnija
H2 Lieteratūra Ieva A.
Dabaszinības Elīza
23
21
Soc. zin.
Anda
37 Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

23
Soc.zin.
Anda
37
2 no 9:45
līdz 10:25
Matemātika
Anda, Agnija
H2 Dabaszinības Elīza
Lieteratūra Ieva A.
37
23
Mājturība un tehnol.
Ineta
H2 Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

38
Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

32
3 no 10:45
līdz 11:25
Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

23
Matemātika
Anda, Agnija
37 Mājturība un tehnol.
Ineta
H2 Mūzika
Ilze
38 Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

38
4 no 12:10
līdz 12:40
Angļu v.
Ieva Dz.
Angļu v.
Santa
38

31
Matemātika
Anda, Agnija
37 Sporta sp.(F)
Salvis
Lz Angļu v.
Ieva Dz.
Angļu v.
Santa
37

31
Sports
Salvis
Lz
5 no 12:40
līdz 13:20
Matemātika
Anda, Agnija
37 Klases st.
Anda
H2 Koris
Sanita
38 Angļu v.
Ieva Dz.
Angļu v.
Santa
37

31
Krievu v.
Jūlija
S & C(F)
Sems
31

12
6 no 13:40
līdz 14:20
Sports
Salvis
Lz Literatūra
Ieva A.
Dabaszinības
Elīza
23

37
Vizuālā m.
Bruno
36 Krievu v.
Jūlija
Datorika
Anda
23

37
S & C(F)
Sems
Krievu v.
Jūlija
12

31
7 no 14:40
līdz 15:20
Datorika Anda
Krievu v. Jūlija
37

31
Dabaszinības
Elīza
Literatūra
Ieva A.
22

35
Koris
Sanita
38
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
1 no 9:00
līdz 9:40
Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

38
Matemātika
Anda, Agnija
38 Matemātika
Agnija
38 Sporta sp.(F)
Pravornis J.
Lz Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

38
2 no 9:45
līdz 10:25
Angļu v. Ieva Dz.
Krievu v.Jūlija
37
23
Matemātika
Anda, Agnija
38 Matemātika
Anda, Agnija
38 Sports
Pravornis J.
Lz Angļu v. Ieva Dz.
Angļu v.Santa
38

31
3 no 10:45
līdz 11:25
Klases st.
Ieva Dz.
38 Literatūra
Ieva A.
38 Latvijas vēst.
Anda
37 Sports
Pravornis J.
Lz Pasaules vēst.
Anda
35
4 no 12:10
līdz 12:40
Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

36
Dabaszinības
Elīza
38 Koris
Sanita
38 Mājtur.un tehnol.
Jūlija
H2 Krievu v. Jūlija
Angļu v.Santa
37
31
5 no 12:40
līdz 13:20
S & C(F)
Sems
38 Dabaszinības
Elīza
38 Vizuālā m.
Bruno
36 Mājturība un tehnol.
Jūlija
H2 Latviešu v.
Ieva A.
Latviešu v.
Anete
23

38
6 no 13:40
līdz 14:20
Matemātika
Anda, Agnija
37 Angļu v.
Ieva Dz.
Krievu v.
Jūlija
12

32
Krievu v.
Jūlija
Datorika
Anda
32

37
Mūzika
Ilze
38 Literatūra
Ieva A.
38
7 no 14:40
līdz 15:20
Datorika
Anda
Angļu v.
Santa
37

31
Koris
Sanita
38 Soc. zin.
Anda
37 Soc.zin
Anda
37
noderīgi materiāli

E-KLASE

ĒDIENKARTE

KALENDĀRS

ZVANU LAIKI

PULCIŅI (1.-3.klase)

PULCIŅI (4.-6.klase)

DIENAS PLĀNOJUMS

KONSULTĀCIJAS

MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS

Skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvlaiks

19.10.2020.-23.10.2020.

Ziemas brīvlaiks

21.12.2020.-01.01.2021.

Pavasara brīvlaiks

15.03.2021.-19.03.2021.

Vasaras brīvlaiks

01.06.2021.-31.08.2021.

//* 1. kl. audzēkņiem papildu brīvdienas no 2021. gada 15. februāra līdz 19.februārim.//

1.klašu skolēniem papildu brīvlaiks tiek atcelts
vecāku dienas

Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem 2.sem. notiek attālināti MS Teams platformā (caur skolēna profilu)

FEBRUĀRIS
Tikšanās laiks: 15. - 18. 02. 2021. laika posmā no plkst.16.00 līdz 17.00.

MARTS
ARPRĪLĪ (12.-16.04.)

Vecākiem tiek nosūtīta aptauja. Pēc aptaujas aizpildīšanas ar vecākiem sazināsies priekšmeta skolotājs, lai precizētu tikšanās laiku. Iespējamie varianti būs plkst.16.00, 16.15, 16.30, 16.45, tāpēc, izvēloties tikšanās dienu, jāparedz jebkurš no norādītajiem pulksteņa laikiem. Tikšanās ir iespējama, piedaloties arī bērnam. Ja Patnī mācās vairāki bērni, aptauja aizpildāma par katru bērnu.

Vasaras literatūra
Ieteicamais literatūras un mācību avotu sarakstu jaunajam 21./22. mācību gadam 2. - 12. kl. - to vari uzlūkot šeit.
"Katrs stāsts, katrs romāns, kuru izlasām, atver mums acis, ļauj iekāpt brīnumdaiļā pasaulē un iztēloties. Grāmata nav tikai korekts lapu sakārtojums cietajos vākos, nē, tā ir paralēlā pasaule, kura bieži vien palīdz izprast ikdienu. Lapu kalns, ierindā kā zaldātiņi sastājušies burti - it viss veido stāstu, kas Tevi aizvedīs plašajā pasaulē. Apsēdies ērti, iemalko kafiju un ļaujies tam!"
/Anna Madara L. ,12.kl./