Vasaras brīvlaiks vēl nav beidzies, taču daudzās Privātās vidusskola "Patnis" saimes ģimenēs jau tiek savlaicīgi plānota rudens un ziemas brīvlaiku atpūta.

Aleksandrs Vorobjovs

Autors: Privātās vidusskolas Patnis matemātikas skolotājs  Aleksandrs Vorobjovs

Vasaras brīvlaiks vēl nav beidzies, taču daudzās Privātā vidusskola "Patnis" saimes ģimenēs jau tiek savlaicīgi plānota rudens un ziemas brīvlaiku atpūta. Tieši laikā uz airBaltic “ķiršu cenām” vēlējos atgādināt dažas svarīgas lietas par ceļošanu un citu iemeslu ilgstošiem kavējumiem mācību laikā 

Izpētot aviokompāniju piedāvājumus laikā ap skolēnu brīvlaikiem, var ievērot tendenci, ka lētākas biļetes ir dažas dienas pirms brīvlaika sākuma un atpakaļceļam – nedēļā pēc brīvlaika. Līdzīgu tendenci var saskatīt arī ar viesnīcu cenām. Saprotot finansiālā izdevīguma lomu, te būs daži argumenti par labu tam, lai ģimenes atpūtu tomēr plānotu brīvlaiku nedēļās.

 Vairāki pētījumi, tostarp, Latvijā rāda, ka kavējumi izraisa sekmju pazemināšanos, fragmentāras zināšanas un “sniega bumbas” efektu, kad iepriekš neapgūtās zināšanas un prasmes traucē izprast nākamos tematus. ASV izglītības pētījumu centra National Center on Educational Outcomes dati rāda, ka šādā situācijā skolēni nereti sāk kavēt skolu vēl biežāk, jo izjūt trauksmi par nepadarītajiem darbiem.

Varētu domāt, ka pēc kavējuma zināšanu iztrūkumus var kompensēt konsultācijas, taču tajās ne vienmēr var pilnībā rekonstruēt stundā klasesbiedru uzdotos jautājumus un izteiktās idejas, diskusijas un vēl virkni mācību situāciju, kas negatīvi ietekmē skolēnu sociālo un emocionālo attīstību, kas savukārt iedragā tādas ļoti būtiskas prasmes kā kritiskā domāšana, problēmu risināšana un radošā domāšana.

ASV Izglītības departamenta ziņojumā minēts par kavētāju lielāku risku saņemt nesekmīgu vērtējumu, pamatskolā palikt uz otru gadu vai vidusskolā nenokārtot kursu. Tajā pašā ziņojumā teikts, ka kavējumu ilgtermiņa sekas ir lielāks nabadzības risks, vājāka mentālā un fiziskā veselība un iesaistīšanās noziedzīgajā pasaulē.

2023./ 2024. mācību gada brīvlaiki

Rudens brīvlaiks: 23. – 29. oktobris

Ziemas brīvlaiks: 25. decembris – 7. janvāris

Pavasara brīvlaiks: 11. – 17. marts

Lieldienu brīvdienas: 29. marts – 1. aprīlis

Vasaras brīvlaiks sākas 1. jūnijā.