Uzņēmēju – skolu direktoru mentoringa programmā iesaistījušies skolu direktori no visas Latvijas

“Ideja radās pandēmijas laikā, kad tā vietā, lai uzraudzītu parastās ikdienas darbības, skolu direktori nereti bija spiesti iesaistīties krīzes pārvaldībā, mainot lielu daļu skolas politikas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu mācību procesu. Tieši skolu direktori ir atslēgas figūras, jo arī pārdomāta valsts līmeņa politika izglītībā vien diemžēl nesniegs vēlamo rezultātu, ja tā netiks atbilstoši īstenota. Mēs apzinājāmies, ka nepieciešami instrumenti, lai stiprinātu skolu direktorus, un esam gandarīti, ka biedrība “Līdere” atsaucās un iesaistījās, jo biedrībai ir ilgstoša pieredze mentoringā,” stāsta Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja, privātās skolas Patnis dibinātāja Zane Ozola.