Patņa Ekoskola viesojās Latvijas Radio 2. Rīcību dienas 2023

31.oktobrī mūsu Ekoskolas pārstāvji - koordinatore Marika Tereščenko un dalībnieks Kristians Greckis viesojās Latvijas Radio 2. Diskusijas laikā runājām par to, kā mūsu skola iesaistīties Rīcību dienās 2023, kas norisināsies no 6. līdz 12. novembrim, par ilgtspējības mērķiem un ko mēs katrs varētu darīt, lai mūsu pasaule kļūtu dabai draudzīgāka.

* Raidījumu cikls "Radio vilks dabā" aicina klausītājus pievērsties aktivitātēm dabā un īpaši veselīgai, aktīvai, kā arī atbildīgai atpūtai svaigā gaisā