Kāda ir bērna fiziskajai, garīgajai un intelektuālajai attīstībai labvēlīga vide?

Skola, kas sastāv no gariem gaiteņiem un klašu telpām, kuras veidotas, lai skolotājs var stāvēt klases priekšā un uzrunāt skolēnus, kuri sēž solu rindās, pamazām paliek pagātnē. Ja vēlamies, lai skolēni ir motivēti un mācās sadarboties, nepieciešama arī atbilstoša mācību vide – jēgpilna, ilgtspējīga, tāda, kas rosina pētīt, mācīties un radīt - fiziskajai, garīgajai un intelektuālajai attīstībai labvēlīga vide. Skola, kuras iekārtojums veicina sadarbību un atbalstu, vienlaikus domājot arī par tehniskajām lietām – svaiga gaisa un kvalitatīvas ventilācijas sistēmas nozīmi, kā arī dabas materiālu pozitīvo ietekmi uz cilvēku labsajūtu, stāsta arhitektu biroja “ar.4” vadītājs, arhitekts Andris Vītols.