Ceļā uz STEAM skolu. Iespēju nodrošināšana skolēniem, izmantojot projektos balstītu mācīšanos.

Anita Muižnice

Autors: Privātās vidusskolas Patnis projektu vadītāja Anita Muižniece

Pasaulē, kas ar katru gadu nu attīstās arvien straujāk, arī izglītībai ir jāpielāgojas, lai sniegtu skolēniem tās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šajā strauji mainīgajā laikā. Tieši apjausma par to, ka ne vienmēr valstu izglītības sistēmas spēj pielāgoties pietiekami ātri, lai sniegtu bērniem un jauniešiem atbilstošu izglītību, bija galvenā motivācija uzsākt šo aizraujošo pārvērtību ceļojumu ar mērķi kļūt par pirmo STEAM skolu, kas STEAM pieeju īsteno visos izglītības līmeņos – no pirmsskolas līdz pat vidusskolas absolvēšanai.

Par to, kas ir STEAM skola, lasiet iepriekšējā bloga ierakstā šeit.

Mēs Patnī ticam, ka projektos balstīta STEAM mācīšanās ir spēcīgs instruments, lai veicinātu skolēnu aktīvu līdzdalību mācību procesā, jo, apvienojot nodarbībās vai mācību stundās iegūtās zināšanas ar reāliem projektu uzdevumiem, skolēni attīsta kritisko domāšanu, problēmu risināšanas, sadarbības un komunikācijas prasmes. Viņi iegūst autentiskas mācīšanās pieredzes un palielina savu motivāciju mācīties aktīvi un būt iesaistītiem, ne vairs tikai saņemt skolotāja sniegtās zināšanas.

Taču jebkuras pārmaiņas izglītībā nav iedomājamas bez apņēmības pilniem un pilnveidoties gataviem pedagogiem. Tāpēc jau jūnija otrajā nedēļā, kad mācību gads noslēdzies, bet atvaļinājumu laiks vēl nav sācies, Patņa skolu vadības komandas un pedagogi aizvadīja par STEAM pieeju izglītībā un projektos balstītu mācīšanos, kur nedēļas garumā strādājām ar šādiem tematiem:

  • Kas ir projektos balstīta STEAM mācīšanās?
  • Kā veidot skolēniem interesantus, bet mācību saturam atbilstošus un jēgpilnus projektus? Kā tos plānot un sekmīgi vadīt?
  • Kā izmantot dažādas pieejas – pētīšanas metodes un to pielietojums STEAM izglītībā, skolēnu vadītas izpētes un problēmu risināšanas atbalstīšana; kritiskās domāšanas, radošuma un inovāciju veicināšana, izmantojot šīs pieejas?
  • Kā integrēt tehnoloģijas STEAM projektos?
  • Kā vērtēt un sniegt atgriezenisko saiti, pārējot uz projektos balstītu mācīšanos?
  • Kas varētu būt iespējamie izaicinājumi un risinājumi?

Šie ir galvenie un “lielie” jautājumi, par kuriem Patņa komandai bija iespēja uzlabot savas zināšanas un pedagoģiskās prasmes, piedalīties darbnīcās un plānot savstarpējo sadarbību ar kolēģiem. Tāpat būtiskas bija pašu pedagogu savstarpējās diskusijas, daloties ar savu līdzšinējo pieredzi ilgtermiņa projektu plānošanā un starppriekšmetu saites veidošanā. Nu, laiks doties godam nopelnītā atpūtā, taču ar sajūtu, ka visi esam vienoti izpratnē par STEAM skolu kā panākumu atslēgu nākotnei atbilstošas izglītības nodrošināšanā un gatavi Patņa pārvērtību ceļojumam.

Un te vietā ir arī ziņa vecākiem, kuri vēl tikai apsver, vai Patnis būs īstā skola Jūsu bērnam. Es gribu Jūs aicināt piedalīties šajā aizraujošajā izglītības ceļojumā kopā ar mums, jo mūsu apņemšanās nodrošināt aizraujošu, motivējošu un uz nākotni vērstu mācību vidi ir nelokāma.

Ieviešot projektos balstītu mācīšanos un STEAM pieeju izglītībā, mēs garantējam, ka atklāsim Jūsu bērna talantus un spējas, veicinot radošumu, kritisko domāšanu un spēju pielāgoties mūsdienu mainīgajiem dzīves apstākļiem. Kopā mēs sagatavosim viņus nākotnei – par pašapzinīgiem, vispusīgi attīstītiem jauniešiem, kas ir gatavi dzīvei mainīgajā un šobrīd vēl neparedzamajā nākotnē.

Bet visbeidzot – pēc pirmās nedēļas mācībām arī mēs – Patņa attīstības komanda – esam entuziasma pilni un iedvesmoti, jo ceļš uz kļūšanu par STEAM skolu ir nopietns pieteikums pārmaiņām izglītībā, kam citi vēl nespēj tikt līdzi. Un, apzinoties, ka šis ceļojums nav paveicams tikai pašu spēkiem, mēs esam pateicīgi par uzticību un atbalstu jau 30 gadu garumā no Patņa vecākiem. Ar nepacietību gaidām nākamo mācību gadu, lai kopā veidotu gaišu nākotni mūsu radošajiem un zinātkārajiem bērniem.