Cambridge English panākumi 22./23.m.g.

lielbr

Cambridge English eksāmeni katru gadu kļūst arvien populārāki, un vairākas skolas un augskolas ir kļuvušas par "Cambridge English Exams Preparation Centre". Lielākie Cambridge English Preparation centri ir:

  • Privātā vidusskola "Patnis" (kopš 21./22.m.g.)
  • RISEBAA
  • Rīgas Centre Humanitārā Vidusskola

https://www.balticcouncil.lv/lv/kembridzas-eksameni

"Patnim" 22./23.m.g. lieliski sasniegumi! Plašāk lasīt te:
https://ej.uz/cambr_ex_rez

Priecājamies, ka sertifikātu pasniegšana noritēja īpaši svinīgi - 1.septembrī tos pasniedza Lielbritānijas vēstnieka vietnieks Mr Philip Barclay
vestnieks