Cambridge English mācību process

Cambridge English home

2022./2023.m.g.
Visu mācību gadu skolēni padziļināti apgūst angļu valodu, lai maijā un jūnijā kārtotu Kembridžas eksāmenu.
4.-6.klasei tiek nodrošināts angļu valodas fakultatīvs 
(Cambridge-F), savukārt 7.-12.kl. posmā pasniedzējs no Lielbritānijas Paul Phelps strādā angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās ar 7.-9.kl.(Cambridge B1 -F), bet vidusskolā (Cambridge B2, C1 -F).
Šogad Kembridžas eksāmenu kārtos 59 skolēni (no tiem - 56 Patņa skolēni):
Starters - 8 skolēni
Flyers - 6 skolēni
Movers - 8 skolēni
A2 - 9 skolēni
B1 - 13 skolēni
B2 - 10 skolēni
C1 - 5 skolēni
                                         Vēlam veiksmi!