Vēsture

- Šodien Patnis ir 10 skolas jeb 10 struktūrvienības - 5 bērnudārzi, sākumskola (1.- 6. klase), vidusskola (7.-12. klase), mūzikas skola, mākslu skola un interešu izglītība īpašajiem bērniem. 

Līdz ar Skola2030 mācību satura ienākšanu skolā un pirmsskolā mērķtiecīgi attīstām CLIL metodiku un mācību procesā nodrošinām svešvalodu klātbūtni. Īpaši lepojamies ar Cambridge English un IXL programmatūras izmantošanu ikdienas mācību procesā.

- 2019. gadā nodibinājām sociālo uzņēmumu “Brāļi un māsas”, kas realizē interešu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām.

Mūzikas skolas atvēršana 2015./2016.m.g.

Visdažādākās pedagoģiskās un skolvadības inovācijas Patnī tiek iedzīvinātās kopš 1994.gada. Ir radīts jauns skolvadības rīks - skolēnu individuālās attīstības karte, kas dažādos griezumos ļauj analizēt un izprast pedagoģiskā procesa nianses. Projektu metode šobrīd jau ir Patņa ikdienas mācību procesa sastāvdaļa. Mentorings gan skolotājiem, gan skolēniem ir viena no pedagoģiskā procesa atbalsta sastāvdaļām.

- Karjeras konsultēšana ir mūsu vidusskolas sastāvdaļa.

-  Zinātniskās teorijas un prakse Patnī - tās vienmēr gājušas roku rokā. Mūsu pedagoģiski zinātniskos sasniegumus apliecina 2 doktora disertācijas: Privāto skolu struktūras un vadības attīstība (Zane Ozola, 2002), Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva (Maija Kokare, 2011).

Sociālās atbildības audzināšana skolēnos. Labdarības akcijas Bērnu slimnīcai, sadarbība ar Zālītes speciālo skolu, talkas LU Botāniskajā dārzā. Sociālais uzņēmums “Brāļi un māsas” turpina nest sociālās atbildības ideju jau profesionālā līmenī.

Līdzās tehnoloģiju apguvei vienmēr esam rūpējušies par mākslas klātbūtni skolā. Karla Orfa metodika (kopš 2001. g.), džambji (ideju atvedām no Vācijas izglītības izstādes 2002.gadā), teātra stundas un pulciņš, arvien jauni vizuālās mākslas projekti un izstādes, dalība amatieru kino festivālos, Patņa literāro rakstu izdošana, mūsu bērnudārzs ir ieskaņojis bērnu dziesmu diskus "Jautrā ballīte" un "Zaļā pasaule". Kopš 2017. gada darbojas mūzika skola. Šobrīd mākslu skola Kultūras Patnis piedāvā mūzikā un mākslā gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmas.

Kopš Patnī 1999.gadā tapa pirmā datorklase ar 9 darba vietām. Mēs esam mērķtiecīgi attīstījuši e-vidi un izmēģinājuši visdažādākās tehnoloģijas mācību procesā. Tas 2011.-2012.g. vainagojās ar dalību Microsoft projektā Partners in Learning, kur sīvā konkurencē tikām izvēlēti kā viena no 60 pasaules inovatīvajām skolām.

Sadarbība ar Filosofiskās izglītības centru kopš 2000. gada. Definējām kritiskās domāšanas un radošuma klātbūtni Patnī kā neatņemamu pedagoģiskā procesa sastāvdaļu. Aktīvi izmantojam bērnu filosofēšanas metodes mācību stundās un nodarbībās līdz pat šodienai. 2009. gadā Patnī organizējām starptautisku konferenci par dialogu filosofijā.

- Patņa pedagogi 18./19. m.g. uzsāka jaunu tradīciju - konference Latvijas pedagogiem par aktuālo pedagoģijā un mūsu skolas pieredzes popularizēšanā. Pēdējos 2 mācību gadus attiecīgo ierobežojumu dēļ klātienes konference ir pārtraukta, kas mudina mūs domāt par jaunu formātu - digitālo konferenci pedagogiem Latvijā un pasaulē.

No pašiem pirmsākumiem mēs iestājāmies par vienlīdzību un integrāciju. Jau 1995. gadā atvērām klasi, kurā puse bērnu bija ar fizisku invaliditāti. Interesanti projekti tapa integrācijas idejas popularizēšanai: Pirmais lielais starptautiskais projekts - 1996. g. kopā ar NATO militāristiem un viņu bērniem uzbūvējām rotaļu celtni, kurā var uzbraukt arī ar invalīdu ratiņiem. Tauriņu projekts 1999. gadā. Ar Sorosa fonda atbalstu rīkojām plakātu konkursu par invalīdu integrāciju sabiedrībā. Uzvarēja plakāts ar tauriņiem, kur vienam trūkst spārna (autore Rasa Bērziņa no Limbažiem). Žūrijas vadītājs bija mākslinieks Edgars Vērpe.

Skolu 1994. gadā atvērām ar domu, ka te visi nāks ar prieku - bērni, skolotāji, vecāki.