„Mana pārliecība un pieredze rāda, ka māksla spēj mainīt cilvēka un sabiedrības dzīvi kopumā, tā caurvij visas dzīves jomas. Tā ir iespēja atklāt sevī jaunus talantus un spējas, paaugstināt cilvēka pašvērtējumu, kā arī vairot dzīvesprieku".

Amats
Direktores vietniece mākslas jomā, mākslas nodaļas vadītāja
Attēls
Astra Rubene
Tālrunis

Mākslas nodaļa

Astra RubeneASTRA RUBENE
MĀKSLAS NODAĻAS VADĪTĀJA

„Mana pārliecība un pieredze rāda, ka māksla spēj mainīt cilvēka un sabiedrības dzīvi kopumā, tā caurvij visas dzīves jomas. Tā ir iespēja atklāt sevī jaunus talantus un spējas, paaugstināt cilvēka pašvērtējumu, kā arī vairot dzīvesprieku".