INTERESANTI FAKTI PAR PATNI
VĒSTURE

1. Skolu 1994.gadā atvērām ar domu, ka te visi nāks ar prieku - bērni, skolotāji, vecāki.

2. Mēs iestājāmies par vienlīdzību un integrāciju. 1995.gadā atvērām klasi, kurā puse bērnu bija ar fizisku invaliditāti. Interesanti projekti tapa integrācijas idejas popularizēšanai:

- Pirmais lielais starptautiskais projekts - 1996.g. kopā ar NATO militāristiem un viņu bērniem uzbūvējām rotaļu celtni, kurā var uzbraukt arī ar invalīdu ratiņiem;

- Tauriņu projekts 1999.gadā. Ar Sorosa fonda atbalstu rīkojām plakātu konkursu par invalīdu integrāciju sabiedrībā. Uzvarēja plakāts ar tauriņiem, kur vienam trūkst spārna (autore Rasa Bērziņa no Limbažiem). Žūrijas vadītājs bija mākslinieks Edgars Vērpe

3. Sadarbība ar Filosofiskās izglītības centru kopš 2000.gada.

- Definējām kritiskās domāšanas un radošuma klātbūtni Patnī kā neatņemamu pedagoģiskā procesa sastāvdaļu. Aktīvi izmantojam bērnu filosofēšanas metodes mācību stundās un nodarbībās līdz pat šodienai. 2009.gadā Patnī organizējām starptautisku konferenci par dialogu filosofijā.

4. Kopš Patnī 1999.gadā tapa pirmā datorklase ar 9 darba vietām.

- Mēs esam mērķtiecīgi attīstījuši e-vidi un izmēģinājuši visdažādākās tehnoloģijas mācību procesā. Tas 2011.-2012.g. vainagojās ar dalību Microsoft projektā Partners in Learning, kur sīvā konkurencē tikām izvēlēti kā viena no 60 pasaules inovatīvajām skolām.

5. Līdzās tehnoloģiju apguvei vienmēr esam rūpējušies par mākslas klātbūtni skolā.

- Karla Orfa metodika (kopš 2001.g.), džambji (ideju atvedām no Vācijas izglītības izstādes 2002.gadā), teātra stundas un pulciņš, arvien jauni vizuālās mākslas projekti un izstādes, dalība amatieru kino festivālos, Patņa literāro rakstu izdošana, mūsu bērnudārzs ir ieskaņojis bērnu dziesmu diskus "Jautrā ballīte" un "Zaļā pasaule".

6. Sociālās atbildības audzināšana skolēnos.

- Labdarības akcijas Bērnu slimnīcai, sadarbība ar Zālītes speciālo skolu, talkas LU Botāniskajā dārzā.

7. Zinātniskās teorijas un prakse Patnī.

- Tās vienmēr gājušas roku rokā. Mūsu pedagoģiski zinātniskos sasniegumus apliecina 2 doktora disertācijas: Privāto skolu struktūras un vadības attīstība (Zane Ozola, 2002), Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva (Maija Kokare, 2011).

8. Karjeras konsultēšana ir mūsu vidusskolas sastāvdaļa.

9. Visdažādākās pedagoģiskās un skolvadības inovācijas Patnī

- iedzīvinātās kopš 1994.gada. Šobrīd pilnveidojam jaunu skolvadības rīku - skolēnu individuālās attīstības karti, kas dažādos griezumos ļauj analizēt un izprast pedagoģiskā procesa nianses. Projektu metode šobrīd jau ir Patņa ikdienas mācību procesa sastāvdaļa.

10. Mūzikas skolas atvēršana 2015./2016.m.g.

INTERESANTI FAKTI PAR PATNI

Mūsu saukļi cauri gadiem:

 • Patnis - personību skola
 • Katrs bērns mūsu skolā ir vienīgais
 • Mana skola
 • Unikāla vidusskola
 • Ja vēlies būt, nāc!
 • Izglītība, idejas, iespējas​

Privātajai vidusskolai Patnis ir bijuši 5 skolas direktori:

 • Zane Ozola (1994 - 1999)
 • Maija Kokare (1999 - 2012)
 • Kārlis Strautiņš (2012. g. pavasaris)
 • Dace Kazāka (2012 - 2015)
 • Agnese Pūtele (kopš 2015.g. septembra)
 • Visu Patņa bērnudārzu direktore kopš 1998.gada ir Inguna Vārtiņa.
 • Mūsu skolās un bērnudārzos strādājuši kopā 500 cilvēku (ieskaitot pašreizējos darbiniekus, kas ir vairāk nekā 100)
 • Populārākais skolotājas vārds Patnī ir Kristīne
 • Katru gadu vidēji 3 mūsu darbinieces dodas dekrēta atvaļinājumā
 • Šobrīd mūsu audzēkņu skaits tuvojas 600
 • Mūsu specifika - Patnī mācās bērni no 1,5 gadiem līdz 20 gadu vecumam
 • Kopš 1994. gada veco padomju bērnudārzu Rīgā, Gregora ielā 13a, kas ir tipveida 6 grupu bērnudārzs (800 kv/m), esam dubultojuši: ēdnīca, sākumskolas korpuss, sporta zāle, 3.stāvs, tagad kopā ir 1600 kv/m
 • Šobrīd skola darbojas 2 vietās, bērnudārzi 5 vietās
 • 1994.gadā Patnis uzsāka darbību kā sākumskola ar 1. un 2. klasi
 • 2020./2021.māc.g. būs 20. pamatskolas izlaidums un 14. vidusskolas izlaidums
 • Patņa absolventu turpmākās karjeras virzienu izvēle ir tik dažāda, ka nepakļaujas statistikai - tas apliecina to, ka Patņa misija ir strādāt ar katru bērnu, ievērojot viņa individuālās intereses un spējas.
 • Katram cilvēkam ir nepieciešams sevi pierādīt, mēs to respektējam un cenšamies bērnam palīdzēt pieaugt.