PAR MĀKSLAS NODAĻU
Astra Rubene

MĀKSLU SKOLAS DIREKTORE

„Mana pārliecība un pieredze rāda, ka māksla spēj mainīt cilvēka un sabiedrības dzīvi kopumā, tā caurvij visas dzīves jomas. Tā ir iespēja atklāt sevī jaunus talantus un spējas, paaugstināt cilvēka pašvērtējumu, kā arī vairot dzīvesprieku.

Līdzdalība mākslas un kultūras norisēs cilvēkiem piedāvā iespēju laiku pavadīt saturīgi un rosina izglītoties visa mūža garumā.
Neskaitāmi pētījumi liecina par pozitīviem rezultātiem bērnu un jauniešu attīstībā, ja mācību procesā tiek izmantotas mākslas metodes un paņēmieni, kā arī, ja bērni tiek iesaistīti ārpusklases nodarbībās – apmeklē teātra pulciņus, dejo, dzied korī, spēlē orķestrī un piedalās citās radošās darbnīcās.
Mākslu skolā Kultūras Patnis skolēniem tiek dota iespēja kļūt par kultūras cilvēkiem ar radošu un kreatīvu domāšanu.”
Mākslas nodaļā piedāvājam apgūt

Vizuāli plastiskā māksla

KĀ MŪS ATRAST?