SAGATAVOŠANAS KLASE

Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē. Sagatavošanas klasē ir iespēja attīstīt bērna muzikālās dotības, kā arī iegūt pamatus tālākajai izglītībai mūzikā.

MĀCĪBU PLĀNS

Instrumenta spēle - 1 stunda nedēļā;
Mūzikas mācība - 1 stunda nedēļā.

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās.

  Mācību maksa mēnesī 60,- Eur (ar instrumentu)
  Mācību maksa mēnesī 40,- Eur (bez instrumentu)
  vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 20,-EUR apmērā
 • Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi.

 • Vēlamais vecums uzsākot mācības sagatavošanas klasē
  5 -6 gadi 8 gadīgai apmācībai
  7 – 8 gadi 6 gadīgai apmācībai