KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI
Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Uzņemšana 2021./2022.m.g.

 • 1. Skolas mājas lapā jāaizpilda Elektroniska pieteikšanās
 • 2. Pēc pieteikšanās ar Jums sazināsies skolas administrācijas pārstāvis
 • 3. Pieteikšanās līdz 20.augustam
 • 4. Covid - 19 situācijas dēļ konsultācijas klātienē nenotiks

1. Konsultācijas

 • konsultācijas tiek rīkotas maijā, 2 nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem (par citu laiku iepriekš pieteikties pa tālr. 29190397 vai 67622161)

 • konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām

 • konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu

 • iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas

2. Dokumenti

 • jāaizpilda iesniegums, elektroniskā pieteikšanās, skolas mājas lapā Elektroniska pieteikšanās

 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments

 • jāiesniedz ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli

 • iegūtās izglītības mūzikā (ja stājas uz 2. vai augstāku klasi) sekmju izraksta dokumenta (piem., liecības) kopija

 • dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu: kulturaspatnis@patnis.lv

3. Iestājeksāmeni

 • jānodzied dziesma

 • jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi)

 • jāatkārto pedagoga spēlētas ritma frāzes (ar plaukstām)

Reflektantiem stājoties uz 2. vai augstāku klasi var tikt noteikti iestājpārbaudījumi

Skola ir akreditēta un tai ir piešķirts valsts finansējums profesionālās ievirzes programmām

 • Mācību maksa mēnesī 50,- EUR

 • Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 25,-EUR

Interešu izglītība

 • Mācību maksa mēnesī 60,- EUR

Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi