Mākslas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Kopš 2019.gada rudens piedāvājam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklēt mākslas nodarbības, kurās bērniem ir iespēja attīstīt savas iemaņas un socializēšanās spējās, apgūstot mākslas nodarbībās pielietotās prasmes – zīmēšanu, gleznošanu, aplicēšanu u.c.
Lai veicinātu arī bērnu fizisko, garīgo un muzikālo attīstību, no 2020./2021.māc.g. piedāvāto interešu izglītības programmu klāsts tika papildināts, tam pievienojot mūzikas un improvizācijas kustību nodarbības. Esam pārliecināti, ka ar mūzikas nodarbību palīdzību tiek attīstīta bērna valodas izpratne un veicināta runas, dzirdes attīstība, kā arī uzlabota atmiņa, veicināta bērna aktīva pašizpausme, vienlaicīgi ceļot savu pašapziņu.
Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi – bralimasas@gmail.com vai zvanot pa tālr.nr. 26324864 (Kristīne).