Par valsts pārbaudes darbiem 3. un 6. klasei 2020./2021. m.g.

Vairāk informācija

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Informācija no uzdevumi.lv 3. un 6. klases skolēniem un vecākiem
Tuvojoties diagnosticējošo darbu datumiem, vecākiem un skolēniem var rasties daudz neskaidrību par darbu būtību un ietekmi uz bērna mācību rezultātiem.
Lai atbalstītu 3. un 6. klases skolēnus un vecākus šajā laikā, uzdevumi.lv sagatavojuši informatīvu materiālu, kurā skaidro diagnosticējošo darbu mērķi un sniedz ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Skola2030 aktualitātes novembrī
VALSTS PĀRBAUDES DARBU IZVĒRTĒJUMS
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
2019./2020. māc.g.



Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. un 6. klasē

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
2018./2019. māc.g.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 12.klasē

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
2017./2018. māc.g.
Vasaras literatūra
Vasaras literatūras sarakstu 2.-12.klasei 2020.m.g./2021.m.g. vari uzlūkot šeit.