ERASMUS+
PATŅI (10.un 11.kl) kopā ar skolēniem no Lietuvas, Spānijas un Turcijas
Erasmus projekta ietvaros piedalās tiešsaistes diskusijā, KĀ VEICINĀT LASĪTPRASMI.
1. mobilitāte LIETUVĀ

Lejuplādē Erasmus+ projekta programmu šeit

2. mobilitāte SPĀNIJĀ