stundu saraksts


# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Speak
Samuel
3.st. vestibils
1 no 9:00
līdz 9:40
Latv. vest.
Ansis
3.st.vestibils Vizuālā m.
Bruno
4.st. vestibils Latviešu v. Ieva, Irbe
Latviešu v. Ieva, Irbe
2,3.st. vestibils
2,3.st. vestibils
Soc. zin.
Ansis
3 Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.

Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.
8

7


8

7
2 no 10:00
līdz 10:40
Pas. vest
Ansis
3.st. vestibils Literatūra
Irbe
3.st. vestibils Latviešu v. Ieva, Irbe
Latviešu v. Ieva, Irbe
2,3.st. vestibils
2,3.st. vestibils
Datorika 1.gr DD
Ģeogrāfija Kabakova
1
4
Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.

Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.
8

7


8

7
3 no 10:50
līdz 11:30
Bioloģija 1.gr. Kabakova
Angļu v. 2.gr.Santa
3

1
Literatūra
Irbe
3. Latviešu v. Ieva, Irbe
Latviešu v. Ieva, Irbe
2,3.st. vestibils
2,3.st. vestibils
Datorika 1.gr DD
Ģeogrāfija Kabakova
1

4
Ģeogrāfija Kabakova
Datorika 1.gr DD
3

1
4 no 11:40
līdz 12:20
Angļu v. 2.gr.Santa
Bioloģija 1.gr. Kabakova
3

1
Teātris
Irbe
3.st. vestibils Bioloģija 1.gr. Kabakova
Angļu v. 2.gr.Santa
4

7
Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.

Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.
8

7


8

7
Ģeogrāfija Kabakova
Datorika 1.gr DD
3

1
5 no 12:30
līdz 13:10
Sports
Pravornis
S Krievu v. Hramovs
Vācu v. Bondareva
5

1
Angļu v. 2.gr.Santa
Bioloģija 1.gr. Kabakova
7

4
Dizains un tehn.
Agnija
4.st. vestibils Klases st.
Agnija
4.st. vestibils
6 no 13:20
līdz 14:00
Sports
Pravornis
S Krievu v. Hramovs
Vācu v. Bondareva
5

1
Matemātika Januma, Agnija
Matemātika Januma, Agnija
8,7

8,7
Dizains un tehn.
Agnija
4.st. vestibils
7 no 14:20
līdz 15:00
Sports
Pravornis
S Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.

Matemātika Silva 1.gr.
Matemātika Agnija 2.gr.
8

7


8

7
Mūzika
Elza
4.st. vestibils Cambridge
Paul
5
8 no 15:05
līdz 15:45
Lit.p. Pats
Irbe
2
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Matemātika
Januma
8 Ķīmija
Miglinieks
4 Angļu v.
Santa
1
1 no 9:00
līdz 9:40
Matemātika
Januma
8 Ķīmija
Miglinieks
4 Speak
Samuel
5 Matemātika
Januma
8 Ģeogrāfija
Kabakova
3
2 no 9:50
līdz 10:30
Ģeogrāfija
Kabakova
3 Matemātika
Januma
8 Latvijas vēsture
Ansis
3 Latviešu v.
Irbe
2 Datorika
DD
1
3 no 10:50
līdz 11:30
Fizika
Ratinieks
4 Krievu v.
Hramovs
5 Pasaules vēsture
Ansis
3 Literatūra
Irbe
2 Angļu v.
Santa
3.st. vestibils
4 no 11:40
līdz 12:20
Fizika
Ratinieks
4 Krievu v.
Hramovs
5 Klases st.
Pravornis
4.st. vestibils Mūzika
Elza
4.st. vestibils Literatūra
Irbe
2
5 no 12:30
līdz 13:10
Soc. zin.
Ansis
3 Mājt. un t.
Bruno
4.st. vestibils Sports
Pravornis
S Bioloģija
Kabakova
4 Matemātika
Januma
8
6 no 13:20
līdz 14:00
Krievu v.
Hramovs
5 Mājt. un t.
Bruno
4.st. vestibils Sports
Pravornis
S Bioloģija
Kabakova
4 Latviešu v.
Irbe
2
7 no 14:20
līdz 15:00
Latviešu v.
Irbe
2 Vizuālā m.
Bruno
4.st. vestibils Sports
Pravornis
S Cambridge
Paul
5
8 no 15:05
līdz 15:45
Lit.p. Pats
Irbe
2
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Krievu v.2.gr. Hramovs
Angļu v.1.gr. Santa
5

1
Krievu v.2.gr. Hramovs
Angļu v.1.gr. Santa
5

1
Latviešu v.2.gr.
Irbe
2 Latviešu v.1.gr. Irbe
Angļu v.2.gr.Santa
2

1
1 no 9:00
līdz 9:40
Fizika 2.gr. Ratinieks
Ķīmija 1.gr. Miglinieks
4
4.st. vest.
Angļu v.2.gr. Santa
Krievu v.1.gr. Hramovs
1

5
Bioloģija
Kabakova
4 Mūzika
Elza
4.st.vest. Angļu v.2.gr. Santa
Latviešu v.1.gr. Irbe
1

2
2 no 9:50
līdz 10:30
Fizika 2.gr. Ratinieks
Ķīmija 1.gr. Miglinieks
4
4.st. vest.
Vizuālā m.
Bruno
4.st. vest. Bioloģija
Kabakova
4 Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
Angļu v.2.gr. Santa
Latviešu v.1.gr. Irbe
3.st. vest.

2
3 no 10:50
līdz 11:30
Latvijas vēst.
Ansis
3.st. vest. Mājt. un t.
Bruno
4.st. vest. Ģeogrāfija
Kabakova
4 Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
4 no 11:40
līdz 12:20
Latvijas vēst.
Ansis
3.st. vest. Mājt. un t.
Bruno
4.st. vest. Speak 1.gr. Samuel
Latviešu v. Irbe
3.st. vest.
2
Datorika
DD
1 Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
5 no 12:30
līdz 13:10
Ķīmija 2.gr.Miglinieks
Fizika 1.gr.Ratinieks
3.st. vest.
4
Soc.zin.
Ansis
3 Latviešu v. 1.gr. Irbe
Speak 2.gr. Samuel
2

3.st. vest.
Klases st.
Santa
3.st. vest. Ģeogrāfija
Kabakova
3
6 no 13:20
līdz 14:00
Ķīmija 2.gr.Miglinieks
Fizika 1.gr.Ratinieks
3.st. vest.
4
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
Literatūra
Ieva
3.st. vest. Sports
Pravornis
S
7 no 14:20
līdz 15:00
Krievu v. 2.gr.
Hramovs
5 Krievu v. 1.gr.
Hramovs
5 Literatūra
Ieva
3.st. vest. Sports
Pravornis
S Cambridge
Paul
5
8 no 15:05
līdz 15:45
Krievu v. 1.gr.
Hramovs
5 Lit.p. Pats
Irbe
2 Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
Matemātika Januma 1.gr., Agnija 2.gr.
8,7


8,7
Sports
Pravornis
S
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Vizuālā m.
Bruno
4.st. vest. Literatūra
Irbe
2 Fizika
Ratinieks
4
1 no 9:00
līdz 9:40
Literatūra
Irbe
2 Soc. zin. un vest.
Ansis
3 Latviešu v.
Irbe
2 Fizika
Ratinieks
4
2 no 9:50
līdz 10:30
Angļu v.
Santa
1 Ķīmija
Miglinieks
4 Matemātika
Januma
8 Angļu v.
Santa
3.st. vest. Fizika
Ratinieks
4
3 no 10:50
līdz 11:30
Matemātika
Januma
8 Soc. zin. un vest.
Ansis
3 Speak
Samuel
Angļu v.
Santa
3.st. vest. Klases st.
Irbe
2
4 no 11:40
līdz 12:20
Matemātika
Januma
8 Matenātika
Januma
8 Krievu v.
Hramovs
5 Ģeogrāfija
Kabakova
4 Angļu v.
Santa
3.st. vest.
5 no 12:30
līdz 13:10
Krievu v.
Hramovs
5 Sports
Pravornis
S Matemātika
Januma
8 Dizains un tehn.
Andra
Latviešu v.
Irbe
2
6 no 13:20
līdz 14:00
Matemātika
Januma
8 Sports
Pravornis
S Ģeogrāfija
Kabakova
4 Dizains un tehn.
Andra
Ģeogrāfija
Kabakova
4
7 no 14:20
līdz 15:00
Ķīmija
Miglinieks
4 Sports
Pravornis
S Krievu v.
Hramovs
5 Dizains un tehn.
Andra
8 no 15:05
līdz 15:45
Ķīmija
Miglinieks
4 Cambridge
Paul
5
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Literatūra
Irbe
2
1 no 9:00
līdz 9:40
Literatūra
Irbe
2 Soc.zin un vest.
Ansis
3 Bioloģija
Kabakova
4 Latviešu v.
Irbe
2
2 no 9:50
līdz 10:30
Angļu v.
Santa
1 Datorika
DD
1 Bioloģija
Kabakova
4 Angļu v.
Santa
3.st. vest. Dabaszinības
Kabakova
4
3 no 10:50
līdz 11:30
Matemātika
Januma
8 Soc.zin. un vest.
Ansis
3 Speak
Samuel
Angļu v.
Santa
3.st. vest. Klases st.
Irbe
2
4 no 11:40
līdz 12:20
Matemātika
Januma
8 Matemātika
Januma
8 Krievu v.
Hramovs
5 Latviešu v.
Irbe
2 Angļu v.
Santa
3.st. vest.
5 no 12:30
līdz 13:10
Krievu v.
Hramovs
5 Sports
Pravornis
S Matemātika
Januma
8 Latviešu v.
Irbe
2
6 no 13:20
līdz 14:00
Sports
Pravornis
S Datorika
DD
1 Vācu v.
Bondareva
1
7 no 14:20
līdz 15:00
Sports
Pravornis
S Krievu v.
Hramovs
5 Vācu v.
Bondareva
1
8 no 15:05
līdz 15:45
Vācu v.
Bondareva
5
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Bioloģija
Kabakova
3 Vizuālā m.
Bruno
4.st. vest.
1 no 9:00
līdz 9:40
Bioloģija
Kabakova
3 Latviešu v.
Irbe
2
2 no 9:50
līdz 10:30
Matemātika
Januma
8 Latv. un p. vēst.
Ansis
3 Speak
Samuel
1
3 no 10:50
līdz 11:30
Ķīmija
Miglinieks
4.st. vest. Matemātika
Januma
8 Matemātika
Januma
8 Angļu v.
Paul
5 Fizika
Ratinieks
4
4 no 11:40
līdz 12:20
Ķīmija
Miglinieks
4.st. vest. Latv. un p. vēst.
Ansis
3 Informācija
DD
1 Angļu v.
Paul
5 Fizika
Ratinieks
4
5 no 12:30
līdz 13:10
Latviešu v.
Irbe
2 Sports
Pravornis
S Vācu v.
Bondareva, Hramovs
5, 4.st. vest. Literatūra
Irbe
2 Fizika
Ratinieks
4
6 no 13:20
līdz 14:00
Literatūra
Irbe
2 Sports
Pravornis
S Vācu v.
Bondareva, Hramovs
5, 4.st. vest. Literatūra
Irbe
2 Matemātika
Januma
8
7 no 14:20
līdz 15:00
Sports
Pravornis
S Ģeogrāfija
Kabakova
4 Matemātika
Januma
8 Bioloģija
Kabakova
3
8 no 15:05
līdz 15:45
Vācu v.
Bondareva, Hramovs
5, 1 Cambridge
Paul
5 Klases st.
Kabakova
3
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Klases st.
Miglinieks
3.st. vest. Vizuālā m.
Bruno
4.st. vest. Matemātika
Januma
8
1 no 9:00
līdz 9:40
Krievu v.
Hramovs
5 Matemātika
Januma
8 Angļu v.
Paul
5 Vācu v.
Bondareva
1
2 no 9:50
līdz 10:30
Krievu v.
Hramovs
5 Krievu v.
Hramovs
5
Angļu v.
Paul
5 Vācu v.
Bondareva
1
3 no 10:50
līdz 11:30
Literatūra
Evija
2 Ķīmija
Miglinieks
4 Angļu v.
Santa
1 Polit. un t.
Ansis
3 Latviešu v.
Evija
5
4 no 11:40
līdz 12:20
Latviešu v.
Evija
2 Ķīmija
Miglinieks
4 Latv. un p. vēst.
Ansis
3 Polit. un t.
Ansis
3 Literatūra
Evija
5
5 no 12:30
līdz 13:10
Matemātika
Januma
8 Sports
Pravornis
S Latv. un p. vēst.
Ansis
3 Matemātika
Januma
8 Literatūra
Evija
5
6 no 13:20
līdz 14:00
Bioloģija
Kabakova
3 Sports
Pravornis
S Speak
Samuel
3 Matemātika
Januma
8 Fizika
Ratinieks
7 no 14:20
līdz 15:00
Bioloģija
Kabakova
3 Sports
Pravornis
S Matemātika
Januma
8 Bioloģija
Kabakova
Fizkia
Ratinieks
8 no 15:05
līdz 15:45
Vācu v.
Bondareva
1 Cambridge
Paul
5 Fizika
Ratinieks
noderīgi materiāli

E-KLASE

ĒDIENKARTE

KALENDĀRS

Skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvlaiks

19.10.2020.-23.10.2020.

Ziemas brīvlaiks

21.12.2020.-01.01.2021.

Pavasara brīvlaiks

15.03.2021.-19.03.2021.

Vasaras brīvlaiks

01.06.2021.-31.08.2021.

vecāku dienas

Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem 2.sem. notiek attālināti MS Teams platformā (caur skolēna profilu)

FEBRUĀRIS
Tikšanās laiks: 15. - 18. 02. 2021. laika posmā no plkst.16.00 līdz 17.00.

MARTS
APRĪLĪ (6.-9.04)

Vecākiem tiek nosūtīta aptauja. Pēc aptaujas aizpildīšanas ar vecākiem sazināsies priekšmeta skolotājs, lai precizētu tikšanās laiku. Iespējamie varianti būs plkst.16.00, 16.15, 16.30, 16.45, tāpēc, izvēloties tikšanās dienu, jāparedz jebkurš no norādītajiem pulksteņa laikiem. Tikšanās ir iespējama, piedaloties arī bērnam. Ja Patnī mācās vairāki bērni, aptauja aizpildāma par katru bērnu.

Vasaras literatūra
Ieteicamais literatūras un mācību avotu sarakstu jaunajam 20./21. mācību gadam 2. - 12. kl. vari uzlkot šeit.
"Arī vasara var būt iespiesta baltā lapā ar melniem burtiem, taču tas nenozīmē, ka tā nav ne izgaršojama, ne piedzīvojumiem pilna. Ir tikai viens veids, kā paņemt somu un aizbēgt no mājām vai tikt norītam vaļa mutē, sēžot uz soliņa dārzā un ēdot zemenes, - lasīt, fantazēt, tapt!"
Rūta, 6.b