KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI
Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Uzņemšana 2020./2021.m.g.

 • 1. Jums jāaizpilda skolas mājas lapā Elektroniska pieteikšanās
 • 2. Pēc pieteikšanās ar jums sazināsies skolas administrācijas pārstāvis
 • 3. Pieteiktšanās līdz 7.augustam

1. Konsultācijas

 • konsultācijas tiek rīkotas maija 2., 3. nedēļā (par citu laiku vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 29190397)

 • konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām

 • konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu

 • iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas

2. Dokumenti

 • jāaizpilda iesniegums elektroniskā pieteikšanās skolas mājas lapā šeit

 • fotogrāfija (3×4 cm)

 • dzimšanas apliecības kopija

 • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli

 • iegūtās izglītības mūzikā (ja stājas uz 2. vai augstāku klasi) sekmju izraksta dokumenta (piem., liecības) kopija

 • dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu: patnis.muzika@gmail.com

3. Iestājeksāmeni

 • jānodzied dziesma

 • jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi)

 • jāatkārto pedagoga spēlētas ritma frāzes (ar plaukstām)

Reflektantiem stājoties uz 2. vai augstāku klasi var tikt noteikti iestājpārbaudījumi

Skola ir akreditēta un tai ir piešķirts valsts finansējums

 • Mācību maksa mēnesī 50,- EUR

 • Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 25,-EUR

Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi