KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Vairāk informācija

MĀKSLU SKOLAS AKTUALITĀTES
2020./2021. mācību gads

Darba plāns 2020./2021.m.g.

Darba plāns 2020./2021.m.g.

2019./2020. mācību gads